Tag det næste skridt i din maritime karriere og udvid dine jobmuligheder, både til søs og på land. Sætteskipperuddannelsen kan kombineres med sejltid og åbner for jobs på alle verdens have.


Som sætteskipper er du styrmand og øverste leder på mindre eller mellemstore skibe, der kan sejle over hele verden. Du navigerer skibet og står for den daglige ledelse af mandskabet. Du sørger også for papirarbejdet og har ansvaret for sikkerheden om bord.


På de helt store skibe kan du arbejde som 1. og 2. styrmand.


Som sætteskipper kan du også finde arbejde på land, fx som konsulent/sælger, havneassistent eller inden for shipping og logistik.


Uddannelsen til sætteskipper skal opfylde kravene i den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold med senere ændringer (STCW-konventionen) således, at der kan udstedes certifikat efter konventionens reglement II/2 for styrmænd respektive førere i skibe på under 3000 BT. Uddannelsen til sætteskipper er indplaceret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Uddannelsen skal udvikle den studerende med fokus på ledelse, sikkerhed, driftsoptimering og internationalisering med engelsk som arbejdssprog.