Sætteskipper

Tag det næste skridt i din maritime karriere og udvid dine jobmuligheder, både til søs og på land. Sætteskipperuddannelsen kan kombineres med sejltid og åbner for jobs på alle verdens have.

Som sætteskipper på et mindre eller mellemstort skib er du styrmand og øverste leder. Du navigerer skibet og står for den daglige ledelse af mandskabet. Du sørger også for papirarbejdet og har ansvaret for sikkerheden om bord. På de helt store skibe kan du arbejde som 1. og 2. styrmand.

Som sætteskipper kan du også arbejde på land, fx som konsulent/sælger, havneassistent eller inden for shipping og logistik.

Der er gode muligheder for at få et arbejde med høj løn, hvis du har ønsker om at sejle på de internationale farvande, når du er færdiguddannet.

Sætteskipperuddannelsen udgør 1. og 2. semester på skibsføreruddannelsen.

Der er studiestart 2 gange om året, i januar og i juli/august. Læs mere om studiestart her

Studiestart: 

16. januar 2023

Ansøgningsfrist 9. januar

 • Uddannelsesniveau:
  · Maritim videregående uddannelse

 • Varighed:
  · 1 år

 • Adgangskrav:
  · Grundlæggende maritim uddannelse (GMU) som kystskipper eller
  · Maritim Student eller HFSØ-uddannelse samt 12 måneders fartstid som ubefaren skibsassistent
  · Gyldigt sundhedsbevis

 • Økonomi:
  ·
  SU-berettiget

 • Studieordning:
  · 
  Download studieordning

 • Uddannelsessted:
  · 
  MARTEC Skagen

Derfor skal du blive sætteskipper

 • Få en spændende maritim karriere til søs, hvor ikke to dage er ens

 • Bliv skibsfører på skibe op til 3000 BT eller styrmand på alle handelsskibe og på alle have

 • Uddannelsen til sætteskipper udgør 1. og 2. semester på skibsføreruddannelsen og giver dig adgang til 3. semester

 • Du kan læse mens du sejler

 • Der er gode jobmuligheder som navigatør

Praktisk information

Uddannelsen til sætteskipper varer 1 år og består af 2 semestre. De to semestre er 1. og 2. semester på skibsføreruddannelsen. Har du mod på mere kan du læse direkte videre til skibsfører på kun ét år og på MARTEC kan du læse, mens du sejler.

Se modellen her

Der er fokus på ledelse, sikkerhed, driftsoptimering og internationalisering med engelsk som arbejdssprog.

Der undervises blandt andet i følgende fagemner:

 • Navigation
 • Vagttjeneste
 • Meteorologi
 • Søret og administration
 • Maritim ledelse
 • Engelsk
 • Kommunikation
 • Sikkerhed og miljøbeskyttelse
 • Brandbekæmpelse og brandledelse
 • Maritim sikring
 • Sygdomsbehandleruddannelse
 • Skibsteknik og lastbehandling
 • Maskinlære
 • Maritim teknologi

Semesterplan:
Semesterplan 1. halvår 2022
Uddannelsen til sætteskipper skal opfylde kravene i den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold med senere ændringer (STCW-konventionen) således, at der kan udstedes certifikat efter konventionens reglement II/2 for styrmænd respektive førere i skibe på under 3000 BT. Uddannelsen til sætteskipper er indplaceret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Uddannelsen skal udvikle den studerende med fokus på ledelse, sikkerhed, driftsoptimering og internationalisering med engelsk som arbejdssprog.

Sætteskipperuddannelsen udbydes med tilstedeværelses-undervisning, så du vil blive tilknyttet en klasse og et hold undervisere. Du skal være opmærksom på, at der ikke er mødepligt til undervisningen, bortset fra enkelte moduler. For at få det bedst mulige udbytte, anbefaler vi, at du deltager i undervisningen på klassen så meget det kan lade sig gøre.

Vælger du at læse mens du sejler, forventer vi, at du selv er meget aktiv omkring dit studieforløb. Du får derfor ansvaret for at holde dig opdateret på hvad der sker i dine fag. Det drejer sig bl.a. om at læse det materiale, som er gennemgået på klassen, holde styr på dine afleveringsopgaver og deadlines samt læse pensum.

Undervisningsmaterialet der gennemgås på klassen vil blive delt på skolens online læringsplatform, hvor du skal sørge for at tjekke ind dagligt, så du kan holde dig orientereret om fagene og modtage feedback på dine opgaver osv.
At læse mens du sejler stiller store krav til både selvdisciplin og engagement, og vi forventer, at du prioriterer at følge med i fagene, selvom du ikke er til stede hver dag.

På sætteskipperuddannelsen læser du på MARTEC Skagen – en moderne, erhvervsrettet uddannelsesinstitution med trivsel og studiemiljø i højsædet. Her har du tæt kontakt til din underviser og du indgår i et nært socialt miljø, som du kan føle dig hjemme i.

Læs mere om studiemiljøet på MARTEC Skagen her.

Uddannelsen er SU-berettiget.

Du skal selv søge SU - læs mere på www.su.dk. Her kan du læse om takster, krav og dine muligheder.

Du kan også få hjælp vedr. SU ved at kontakte MARTEC på telefon 96 20 88 76.

 • Grundlæggende maritim uddannelse (GMU) som kystskipper eller
 • Maritim Student eller HFSØ-uddannelse samt 12 måneders fartstid som ubefaren skibsassistent
 • Gyldigt sundhedsbevis

For at få sønæringsbevis efter endt uddannelse skal du have 12 måneders fartstid (sejltid) i handelsskibe over 500 BT og/eller 6 måneder udenfor kystfart. Opfylder du kun den ene af disse, vil du få et sønæringsbevis med begrænsning i tonnagestørrelse eller fartsområde. Mangler du begge vil du skulle optjene yderligere fartstid i praktik eller som skibsassistent

Som sætteskipper er du styrmand og øverste leder på mindre eller mellemstore skibe, der kan sejle over hele verden. Du navigerer skibet og står for den daglige ledelse af mandskabet. Du sørger også for papirarbejdet og har ansvaret for sikkerheden om bord.

Videreuddannelse
Du kan læse direkte videre til skibsfører, du skal ikke optjene fartstid (sejltid) for at læse videre.

Frhavn-studieby

Skagen som studieby

Skagen by har meget at byde på. I centrum finder du en bred vifte af spisesteder, shopping-muligheder samt kulturelle oplevelser. Området rummer også noget af Danmarks smukkeste natur.

Video-rundvisning på skolen

Kom med på en guidet tur rundt på skolen. Hør studerende fortælle om hvordan det er at gå på MARTEC, og hvordan teori og praksis går hånd i
hånd på uddannelserne.

Skagen_lille

Hvad er MARTEC

MARTEC er et anerkendt maritimt og polyteknisk uddannelsescenter, som arbejder tæt sammen med erhvervslivet. En uddannelse fra MARTEC er et kvalitetsstempel til din videre karriere.