Skibsfører – konventionel

Den konventionelle uddannelse til skibsfører er en lederuddannelse uden krav om gymnasial uddannelse. Den er ideel for dig, der allerede er eller har været ude at sejle.

Som konventionel skibsfører kan du sejle alle typer skibe overalt. Du har mulighed for at blive øverst ansvarlig leder om bord på skibet også kaldet kaptajn. Som skibsfører er du leder af mandskabet og har ansvaret for at planlægge sejladsen, sikkerheden om bord, lasten og forskellige administrative opgaver. Når skibet er i havn, har du kontakt med de lokale myndigheder, og skal bl.a. sikre, at skibet losses og lastes korrekt. Som skibsfører kan du også arbejde på land – fx i lederjobs det private erhvervsliv eller søfartsindustrien, på havne eller rederikontorer.

Uddannelsen består af 4 semestre og varer 2 år. Er du sætteskipper, får du merit for de to første semestre og starter dermed direkte på uddannelsens 3. semester.

Der er studiestart 2 gange om året på uddannelsen – i januar og juli. Se mere om studiestart her

Studiestart: 

3. og 4. semester - 16. januar 2023

Ansøgningsfrist 9. januar

 • Uddannelsesniveau:
  · Maritim videregående uddannelse

 • Varighed:
  ·
  2 år

 • Adgangskrav:
  · Grundlæggende maritim uddannelse (GMU) som kystskipper eller
  · Maritim Student eller HFSØ-uddannelse samt 12 måneders fartstid som ubefaren skibsassistent
  · Gyldigt sundhedsbevis

 • Økonomi:
  ·
  SU-berettiget

 • Studieordning:
  · 
  Download

 • Uddannelsessted:
  · 
  MARTEC Skagen

Derfor skal du blive skibsfører?

 • Fremtidssikret lederuddannelse med gode jobmuligheder
  – både til søs og på land

 • Internationale karrieremuligheder

 • Høje lønninger og næsten ingen arbejdsløshed

 • Mulighed for at blive kaptajn - den øverste leder på skibet

Praktisk information

Hermed illustreret model af uddannelsens forløbet.

Er du kystskipper, består uddannelsen af 4 semestre. Er du sætteskipper får du merit for de to første semestre og starter dermed direkte på uddannelsens 4. semester. Er du skibsassistent skal du først læse til kystskipper, for at få adgang til den konventionelle skibsfører-uddannelsen.

I løbet af uddannelsens 1. og 2. semester bliver du uddannet efter den traditionelle STCW konvention. Efter 2. semester kan du vælge at tage ud og arbejde til søs som sætteskipper, og vende tilbage til skolen senere og ”bygge” videre på en eksisterende eksamen, hvis du ikke fortsætter direkte.

Uddannelsens 3. semester er tilrettelagt som et fleksibelt forløb. Det betyder, at der vil være tilstedeværelsesundervisning hver 3. uge, hvor det er nødvendigt at være tilstede på klassen. Herudover vil der blive tilbudt digitale studiedage et par gange om ugen, i de uger, hvor din tilstedeværelse ikke er påkrævet.

4. semester udbydes som fjernundervisning, og det er bl.a. her du vælger din specialisering gennem dine valgfag. Fjernundervisningen på MARTEC er særdeles veltilrettelagt og efterprøvet, således det afspejler den studerendes behov.

Du kan læse 3. og 4. semester som Blended Learning og fjernstudie, så du kan læse videre, mens du sejler.

Skibsføreruddannelsens omfatter bla. følgende fagemner:

 • Skibsteknik og lastbehandling
 • Skibsoperation (navigation)
 • Befragtning og dokumenthåndtering
 • Geografi og kultursociologi
 • Sikkerhedsledelse
 • Vedligehold og dokning
 • Engelsk og kommunikation

 

Semesterplan
Se semesterplan her

På MARTEC kan du tage skibsføreruddannelsen som et fleksibelt forløb som fjernundervisning. På den måde kan du kombinere familie, job og fritid - også selvom du bor langt fra skolen i Skagen. Du får et fleksibelt forløb, hvor du kan tilrettelægge din egen hverdag.

Skibsføreruddannelsen som fjernundervisning er et gennemprøvet forløb, som er ideel for dig som har familie og job langt fra skolen. På trods af undervisning på afstand er der et stort fokus på studiemiljøet og kommunikationen mellem underviser og medstuderende.

På den konventionelle uddannelse til skibsfører læser du på MARTEC Skagen – en moderne, erhvervsrettet uddannelsesinstitution med trivsel og studiemiljø i højsædet. Her har du tæt kontakt til din underviser og du indgår i et nært socialt miljø, som du kan føle dig hjemme i.

MARTEC Skagen har altid åbent, og selvom du er i gang med 3. eller 4. semester, er du altid velkommen inden for på skolen. På MARTEC understøtter vi din uddannelse, og sætter rammerne for din proces.

Uddannelsen er SU-berettiget.

Du skal selv søge SU - læs mere på www.su.dk. Her kan du læse om takster, krav og dine muligheder.

Du kan også få hjælp vedr. SU ved at kontakte MARTEC på telefon 96 20 88 76.

Herudover vil nogle praktiksteder i en vis udstrækning tilbyde løn under praktikken.

 • Grundlæggende maritim uddannelse (GMU) som kystskipper eller
 • Maritim Student eller HFSØ-uddannelse samt 12 måneders fartstid som ubefaren skibsassistent
 • Gyldigt sundhedsbevis

For at få sønæringsbevis som skibsfører efter endt uddannelse skal du have 12 måneders fartstid (sejltid) i handelsskibe over 500 BT (heraf 6 måneder uden for kystfart). Opfylder du ikke dette, vil du skulle optjene yderligere fartstid (sejltid) i praktik eller som skibsassistent, indtil du har optjent de 12 måneder.

Når du bliver optaget på uddannelsen skal du have et gyldigt sundhedsbevis og en søfartsbog. Det er dit ansvar altid at medbringe sundhedsbevis og søfartsbog, når du skal i praktik til søs eller arbejde til søs.

Se mere på www.soefartsstyrelsen.dk.

Du kan arbejde nationalt og internationalt:

 • i rederier og sejle verden rundt i handelsflåden eller på krydstogtskibe
 • sejle færger i de danske farvande
 • tage job på land – evt. lederjob - i fx det private erhvervsliv, søfartsindustrien, havne- eller rederikontorer

Frhavn-studieby

Skagen som studieby

Skagen by har meget at byde på. I centrum finder du en bred vifte af spisesteder, shopping-muligheder samt kulturelle oplevelser. Området rummer også noget af Danmarks smukkeste natur.

Video-rundvisning på skolen

Kom med på en guidet tur rundt på skolen. Hør studerende fortælle om hvordan det er at gå på MARTEC, og hvordan teori og praksis går hånd i
hånd på uddannelserne.

Skagen_lille

Hvad er MARTEC

MARTEC er et anerkendt maritimt og polyteknisk uddannelsescenter, som arbejder tæt sammen med erhvervslivet. En uddannelse fra MARTEC er et kvalitetsstempel til din videre karriere.

Adgangskursus til professionsbachelor-uddannelserne

Har du svendebrev eller nogle års relevant erhvervserfaring, men mangler de boglige kvalifikationer for at opfylde adgangskravet til at kunne starte på bachelor-uddannelsen til maskinmester eller skibsfører, kan du opkvalificere dig med et halvt års adgangskursus på MARTEC.

Når du har bestået adgangskurset kan du begynde direkte på bachelor-uddannelsen.