Kystskippere sejler som styrmænd eller skibførere på mindre fartøjer i Østersøen og danske farvande.

Skibene er små og har mindre besætninger, og derfor må kystskipperen gerne kunne manøvrere og vedligeholde motoren.

Jobbet som kystskipper er varieret, da du både skal være vagthavende under sejladsen og tage dig af skibets last. Det er uanset, om du slæber gods, eller om skibet har passagerer om bord.

Du skal også være med til at holde skibet og maskinerne vedlige, ligesom du vil have lidt papirarbejde. Der vil også være lederopgaver over for den menige besætning på skibet.

For at sejle som kystskipper skal man have sønæringsbevis. Efter 12 måneder som styrmand kan du få sønæringsbevis som kystskipper. Det giver ret til at føre skibe op til 500 bruttoton. Sønæringsbeviset skal søges hos Søfartsstyrelsen.

Kystskippere må som skibsførere sejle med skibe på op til 500 tons i Kystfart (Danmark) – Fart i Nordsøen øst for 003° Ø. længde og syd for 062° N. bredde samt fart i Østersøen.

Tilstedeværelse eller Blended Learning?
Du kan vælge om du vil gennemføre uddannelsen på land – her gennemføres uddannelsen som tilstedeværelsesundervisning på MARTEC Skagen, og varer 20 uger. Ønsker du at gennemføre uddannelsen som Blended Learning, så du fx kan sejle mens du læser, varer uddannelsen 40 uger. Læs mere om de to valgmuligheder under ’Uddannelse’ her på siden.