Kystskipper

Som kystskipper sejler du som styrmand eller skibsfører på mindre fartøjer i Østersøen og danske farvande. Skibene er små med mindre besætninger, og derfor er jobbet som kystskipper meget varieret. Du skal både kunne manøvrere og vedligeholde motoren, være vagthavende under sejladsen og tage dig af skibets last. Det gælder uanset, om du slæber gods, eller om skibet har passagerer om bord. Du er også med til at holde skibet og maskinerne vedlige, ligesom du vil have lidt papirarbejde og have lederopgaver over for den menige besætning på skibet.

På MARTEC kan du vælge mellem at læse til kystskipper med tilstedeværelse på skolen eller på FLEX som fuldtids- eller deltidsstudie. Læs mere om dette under uddannelsen.

Kystskipperuddannelsen udgør starten på uddannelsen til skibsfører. Det betyder, at du efter at have bestået din kystskippereksamen kan vælge at læse videre til skibsfører.

Der er studiestart 2 gange om året, i januar og i juli/august. Læs mere om studiestart her

 

Studiestart: (Med tilstedeværelse)

2. august 2022

Studiestart: (FLEX)

3. august 2022

 • Uddannelsesniveau:
  Maritim videregående uddannelse

 • Varighed:
  0,5 år

 • Adgangskrav:
  ·
  Bevis for gennemført grund og afslutningskursus for skibsassistenter eller
  · Grundlæggende maritim uddannelse (GMU) med kystskipperpraktik eller minimum 6 måneders sejltid samt erhvervet vagtholdsbevis eller
  · skibsassistent for personer med svendebrev

 • Økonomi:
  SU-berettiget, Gælder ikke for FLEX40

 • Uddannelsessted:
  · 
  MARTEC Skagen

Derfor skal du blive kystskipper?

 • Få en spændende maritim karriere til søs, hvor ikke to dage er ens
 • Bliv øverste leder på et mindre eller mellemstort skib
 • Du kan læse mens du sejler
 • Der er gode jobmuligheder som navigatør
 • Uddannelsen er adgangsgivende til skibsføreruddannelsen

Praktisk information

Vælger du uddannelsen med tilstedeværelsesundervisning, har du mulighed for at møde ind på skolen hver dag og modtage klasseundervisning.

Under uddannelsen lærer du bl.a om følgende fagemner:

 • Navigation
 • Vagttjeneste
 • Meteorologi
 • Søret og administration
 • Engelsk, Kommunikation
 • Sikkerhed og miljøbeskyttelse
 • Brandbekæmpelse og brandledelse
 • Sygdomsbehandleruddannelse
 • Skibsteknik og lastbehandling
 • Maskinlære

Der er ikke krav om tilstedeværelse på skolen, og undervisningen bliver lagt ud på vores undervisningsplatform It’s Learning, så du kan følge undervisningen, hvis du af den ene eller anden grund ikke har mulighed for at være til stede på skolen.

Du kan - på samme måde som med kystskipper FLEX - læse mens du sejler, hvor du følger undervisningen på distance, den store forskel er, at undervisningen er baseret på tilstedeværelse og giver mulighed for at få undervisning på klassen i det omfang du finder det nødvendigt.

Uddannelsen med tilstedeværelse varer 1 semester = 0,5 år (20 uger).

Når du læser den fleksible Kystskipper er det ud fra principperne om Blended Learning, og din uddannelse er tilrettelagt som en kombination af tilstedeværelsesundervisning og online aktiviteter/fjernundervisning.

Der er planlagt undervisning på skolen cirka hver 3. uge, hvor du har mulighed for at deltage i fx workshops, få ekstra vejledning mv. Resten af tiden foregår online og via Teams, hvor du selv arbejder med ugens emner, afleverer opgaver mv.

Fordelene ved at vælge vores FLEX-forløb er mange – du kan sejle mens du læser, og på den måde læse videre allerede mens du er i gang med at optjene din sejltid som ubefaren skibsassistent. Du kan selv tilrettelægge, hvornår på ugen og i løbet af dagen du vil læse, og dermed passe det ind med dit arbejds- og familieliv. Du behøver heller ikke flytte under din studietid, og kan derfor spare både tid og energi på transport.

Under uddannelsen lærer du bl.a om følgende fagemner:

 • Navigation
 • Vagttjeneste
 • Meteorologi
 • Søret og administration
 • Engelsk, Kommunikation
 • Sikkerhed og miljøbeskyttelse
 • Brandbekæmpelse og brandledelse
 • Sygdomsbehandleruddannelse
 • Skibsteknik og lastbehandling
 • Maskinlære

Uddannelsens varighed - fuldtids- eller deltidsstudie?
At tage en uddannelse er både spændende og udfordrende, og det kræver altid en indsats. Vælger du, at læse på vores FLEX-forløb, skal du være god til at strukturere din tid og prioritere studierne – specielt hvis du har et arbejde ved siden af.

Du kan vælge at tage uddannelsen som enten fuldtid (1 semester på 20 uger) eller deltid (2 semestre på 40 uger) – bemærk, at det kun er muligt at læse deltid, hvis du vælger et FLEX-forløb. Du skal i din ansøgning til uddannelsen vælge, om du vil tage uddannelsen som fuldtids- eller deltidsstudie.

Ved tilstedeværelse på uddannelsen til kystskipper læser du på MARTEC Skagen – en moderne, erhvervsrettet uddannelsesinstitution med trivsel og studiemiljø i højsædet. Her har du tæt kontakt til din underviser og du indgår i et nært socialt miljø, som du kan føle dig hjemme i.

Læs mere om studiemiljøet på MARTEC Skagen her.

Uddannelsen er SU-berettiget.

Vær dog opmærksom på at kystskipper FLEX på 40 uger er ikke SU-berettiget.

Du skal selv søge SU - læs mere på www.su.dk Her kan du læse om takster, krav og dine muligheder.

Du kan også få hjælp vedr. SU ved at kontakte MARTEC på telefon 96 20 88 76.

Hvis du læser til kystskipper mens du er i praktik, vil nogle praktiksteder i en vis udstrækning tilbyde løn under praktikken.

Du skal blot opfylde et af nedenstående punkter, for at være berettiget til optagelse på uddannelsen:

 • Bevis for gennemført grund- og afslutningskursus for skibsassistenter, herunder minimum 6 måneders sejltid samt erhvervet vagtholdsbevis
 • Bevis for gennemført afslutningskursus for skibsassistenter
 • Grundlæggende maritim uddannelse (GMU) med kystskipperpraktik
 • Bevis for gennemført faglig uddannelse inden for jern og metal og uddannelse til skibsassistent for personer med svendebrev, herunder minimum 6 måneders sejltid samt erhvervet vagtholdsbevis
 • 36 måneders relevant fartstid som ubefaren skibsassistent i handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover, fra før 2001
 • Gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere, herunder skikket til udkig.
 • Udfyldt uddannelsesbog med tilhørende projektarbejder.

Kystskippere må sejle som skibsfører med skibe på op til 500 tons i kystfart (Danmark) – Fart i Nordsøen øst for 003° Ø. længde og syd for 062° N. bredde samt fart i Østersøen.

For at sejle som kystskipper skal du have sønæringsbevis. Efter 12 måneder som styrmand kan du få sønæringsbevis som kystskipper. Det giver ret til at føre skibe op til 500 bruttoton. Sønæringsbeviset skal søges hos Søfartsstyrelsen.

Videreuddannelse
Med en kystskipperuddannelse kan du læse videre til sætteskipper og skibsfører, og derved komme til at sejle som styrmand og skibsfører i større skibe og fartsområder.

Frhavn-studieby

Skagen som studieby

Skagen by har meget at byde på. I centrum finder du en bred vifte af spisesteder, shopping-muligheder samt kulturelle oplevelser. Området rummer også noget af Danmarks smukkeste natur.

Video-rundvisning på skolen

Kom med på en guidet tur rundt på skolen. Hør studerende fortælle om hvordan det er at gå på MARTEC, og hvordan teori og praksis går hånd i hånd på uddannelserne.

martec_skagen

Hvad er MARTEC

MARTEC er et anerkendt maritimt og polyteknisk uddannelsescenter, som arbejder tæt sammen med erhvervslivet. En uddannelse fra MARTEC er et kvalitetsstempel til din videre karriere.