studievejledning-1024x334.bk

Til vejledere

Her på siden har vi samlet lidt nyttig information omkring MARTEC og vores uddannelser, som du kan bruge i forbindelse med vejledning og information til jeres elever.

I menuen herunder kan du finde information om de tilbud, vi har til interesserede elever, samt materiale til download om MARTEC og vores uddannelser, links til små videoer og henvisninger til andre relevante sider om brancher osv.

Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske maritime virksomheder står for cirka en fjerdedel af Danmarks samlede eksport, og der er mange spændende karrieremuligheder – på land og til søs – både inden for det Det Blå Danmark og globalt. En vedvarende positiv udvikling i de maritime erhverv i Danmark afhænger af et fortsat flow af knowhow og muligheden for at tiltrække kvalificerede medarbejdere.

Branchen oplever stor mangel på arbejdskraft, og der er derfor behov for at mange flere unge får øjnene op for en karrieremulighederne i Det Blå Danmark, og det første skridt hertil er at udbrede kendskabet til de maritime uddannelser. En maritim uddannelse er i dag et springbræt til gode vellønnede job på land og til søs med stor jobsikkerhed.

Se kort video om Det Blå Danmark her.

Du kan også se en musikvideo fra og om Det Blå Danmark her.

MARTEC er et maritimt uddannelses- og kursuscenter, der tilbyder alle de maritime uddannelser i Danmark – fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske uddannelser - skibsassistent, Maritim Student (HF-søfart), skibsmaskinist, maskinmester, sætte-, kyst eller fiskerskipper, styrmand og skibsfører uddannelserne. MARTEC administrerer også Skoleskibet DANMARK.

MARTEC råder over mere end 13.000 m2 moderne faciliteter fordelt på fem forskellige adresser i Frederikshavn, Skagen, Sæby og Aalborg. Faciliteterne tæller bl.a. egne el- og energi-laboratorier, tre værkstedsskoler, en full mission simulator, en bro simulator, flere kraner, brandøvelsesfaciliteter, fritfalds-båd, fast rescue og almindelige redningsbåde, radio-udstyr samt indendørsfaciliteter til højderedning og maritim og offshore sikkerhedstræning.

Studiemiljøet på MARTEC er kendetegnet ved, at der er tæt kontakt mellem underviser og elev. Vi praktiserer klassebaseret undervisning med mange undervisningslektioner i et fagligt og nært socialt fællesskab, som man kan føle sig tryg og hjemme i, for vi tror på at dette er måden at hjælpe flest mulige frem til en god uddannelse og samtidigt sikre et højt fagligt niveau. På MARTEC kender alle hinanden, og vi siger godmorgen og tak for i dag. Skolerne er desuden åbne og tilgængelige døgnet rundt.

På uddannelserne Maritim Student og Skibsassistent bor eleverne på vores skolehjem på Kragholmen, hvor de indkvarteres i trygge og kontrollerede rammer på 2-mands værelser med eget bad og toilet. Der er fællesrum, gymnastiksal, fitnessrum, bordtennis, masser af udendørs plads til aktiviteter og stranden lige uden for døren. Der er en velfungerende vagtordning på skolehjemmet, og vagterne bidrager også med aktiviteter for eleverne i deres fritid.

MARTEC vil gerne komme på besøg på jeres skole og holde et oplæg for jeres elever om de maritime uddannelser. Besøget varer normalt 30-45 minutter, tilpasset efter jeres tid – 15-30 minutter til oplæg og 15-30 minutter til at besvare spørgsmål.

På folkeskoler, privatskoler, 10. klassecentre og efterskoler vil vi særligt gerne fortælle om Maritim Student, Skoleskibet DANMARK og den grundlæggende maritime uddannelse til Skibsassistent på land.

På gymnasier og erhvervsskoler vil vi gerne fortælle om uddannelsen til maskinmester og skibsfører.

Der er også mulighed for, at I tager jeres interesserede elever med på et besøg hos os. Et besøg på MARTEC vil typisk vare 1 ½-2 timer, eventuelt længere hvis I har mulighed for det. Vi viser rundt på skolen, holder et oplæg om uddannelserne og slutter af med en lille oplevelse, fx på vores riggerloft, brandpladsen eller starter en af vores kraner.

Vi tilrettelægger besøget ud fra jeres kalender og når det passer ind hos jer. Interesseret? Kontakt vores marketingafdeling på marketing@martec.dk, så finder vi en dato til jer.

MARTEC vil meget deltage på jeres skolers uddannelsesaftener/uddannelsesmesser i det omfang, det er muligt for os. Vi kan fx holde oplæg eller stille op med en lille caféstand, alt efter hvad der passer ind i jeres koncept.

Send en mail med information om jeres arrangement til marketing@martec.dk, så vender vi tilbage hurtigst muligt omkring deltagelse.

Hvert år afholder vi Vejledermøde på MARTEC under vores brobygning på Maritim Student. Vejledermødet er åbent for vejledere fra hele landet.

Vi byder velkommen til en spændende dag, hvor vi viser rundt og fortæller om indholdet og hverdagen på Maritim Student. Du møder undervisere og nuværende studerende, ser vores faciliteter og skolehjemmet og får mulighed for dialog med vores vejledere, samt overværer afslutningen på brobygningen.

Dato for vejledermødet i 2021 er tirsdag den 30. november.

Er du interesseret i at høre mere om vores vejledermøde er du velkommen til at kontakte Niklas Knokgård, uddannelseskonsulent på MARTEC, på telefon 20 76 54 47 eller mail nik@martec.dk

I uge 47 afholder vi hvert år brobygning på vores uddannelse Maritim Student, som vi udbyder i samarbejde med Frederikshavn Gymnasium. Brobygningen er på 2 dage, mandag og tirsdag, og vi tilbyder gratis overnatning og forplejning på vores skolehjem under brobygningen. Mandag er eleverne på gymnasiet og tirsdag er eleverne på MARTEC.

På gymnasiet ser eleverne skolen, får en introduktion til selve uddannelsen og følger med i undervisningen i nogle af de forskellige gymnasiale fag på dagen, fx engelsk og matematik, naturvidenskabelige fag, sprog eller samfundsfag. Eleverne møder de nuværende Maritim Student-elever og får også mulighed for en personlig samtale med studievejlederen. På MARTEC supplerer vi med den maritime del af brobygningen. Der er rundvisning på vores lokationer, hvor eleverne ser værkstederne og vores simulatorer. De får mulighed for at møde studerende fra alle vores forskellige uddannelser og selv prøve nogle ting af i praksis. De besøger riggerloftet, hvor der skal bindes knob og stik, får lektioner i sø-sikkerhed og en maritim oplevelse på eller i vandet, enten på vores afdeling på havnen eller i svømmehallen.

Om aftenen bliver der arrangeret forskellige aktiviteter fra år til år. Det kan være filmhygge, en tur i svømmehallen eller lignende sammen med vores studerende på Maritim Student, hvor eleverne får god mulighed til at stille spørgsmål og få et indblik i de studerendes hverdag på skolen.

Vi er gerne behjælpelig med at hente og aflevere eleverne ved bus og tog ved ankomst og afrejse fra Frederikshavn, samt med overnatning og forplejning på skolehjemmet under brobygningen. Ring til Frederikshavn Gymnasium på telefon 98 42 44 33 og spørg efter uddannelsesleder Jan Bjeldbak.

Du kan også læse mere om brobygningen her: www.brobygning.net/Offentlig/Hold/Vis/195716

Er du i tvivl om noget vedrørende brobygning på Maritim Student? Ring til Frederikshavn Gymnasium på telefon 98 42 44 33 og spørg efter uddannelsesleder Jan Bjeldbak (jb@frhavn-gym.dk) eller Laila Olesen (ol@frhavn-gym.dk)

OBS! Hvis du som studievejleder har 5 eller flere elever, som gerne vil i brobygning inden for det maritime – men som af særlige årsager ikke har mulighed for at deltage i uge 48, er du velkommen til at kontakte MARTEC. Vi vil altid gerne forsøge, så vidt det er muligt, at tage elever ind i andre uger, hvor vi kan planlægge et lille brobygningsforløb specielt for dem. Kontakt Niklas Knokgaard på nik@martec.dk eller telefon 20 76 54 47 og hør mere.

I uge 43 tilbyder vi hvert år studerende at komme i studiepraktik i tre dage på MARTEC. Studiepraktikken på MARTEC kaldes ’MARitime TEChnology Camp’ og foregår på vores 2 uddannelser Maskinmester og Skibsfører. Her får de studerende et godt indblik i uddannelserne og de mange karrieremuligheder, der er i Det Blå Danmark. De oplever, hvordan det er at være studerende på vores skole, og oplever de forskellige læringssituationer og læringsmetoder.

På maskinmester-uddannelsen kommer de studerende med i vores værksteder og ser blandt andet energilaboratoriet og automationslaboratoriet i drift. På skibsføreruddannelsen får de lov at starte hovedmotoren og styre skibet ud af havn – på vores skibssimulator. Derudover arrangeres der skibs- og virksomhedsbesøg, så de kan se og høre hvad maskinmestre og skibsførere arbejder med til daglig.

Under campen er det også muligt at snakke med vores studievejledere, der svarer på spørgsmål og vejleder i forhold til adgangskrav, optagelse, økonomi mv.
MARTEC tilbyder gratis overnatning og forplejning på, eller i nærheden af, skolen i Frederikshavn, til de studerende under campen/studiepraktikken, da programmet på dag 2 og 3 starter tidligt.

Tilmelding til vores studiepraktik sker via www.studiepraktik.nu.

OBS. Der er kun 60 pladser på campen, så hurtig tilmelding anbefales.

Hent vores flyer om studiepraktik – MARitime TEChnology Camp 2019 her.

Hvis en elev gerne vil opleve vores uddannelser på helt tæt hold, så kan eleven blive ”Studerende for en dag” på MARTEC på den ønskede uddannelse. Typisk vil eleven blive koblet sammen med en af vores mange studerende og følge forskellige eksempler på undervisning, både i laboratorier, værksteder og klasseværelser på uddannelserne.

Send en mail med tilmelding til marketing@martec.dk, så tilrettelægger vi en dag efter elevens egen kalender, ønsker og behov.

Den første torsdag i hver måned holder vi Åben Skole på Kragholmen 180 for dem, der er interesseret i en maritim uddannelse. Her får eleven, sammen med sin familie, en rundvisning på skolen og skolehjemmet, og vi fortæller om uddannelserne. Vi byder på et måltid mad og besvarer spørgsmål.

Tilmelding til Åben Skole foregår via vores hjemmeside under ‘Besøg MARTEC’, se her.

Åbent hus afholdes tre gange årligt - i januar, marts og november - på adresserne Kragholmen 180 og Hånbækvej 54, hvor du kan få info om alle vores uddannelser. Til Åbent hus møder du vores studerende, der viser rundt på skolen og fortæller om hverdagen på MARTEC, samt undervisere og vejledere. Interesserede kan opleve undervisningen i praksis og få en snak om karrieremuligheder, optagelse og økonomi.

Se kommende arrangementer og datoer her.

Her har vi samlet materiale omkring MARTEC og vores uddannelser, samt links til vores sociale medier og YouTube-kanaler, hvor du kan se små videoer om MARTEC, Skoleskibet DANMARK og vores uddannelser.

MARTEC og vores uddannelser:
PDF præsentation til undervisningsbrug – kommer snart
Profilfolder om MARTEC
Skolehjemmet

Foldere om vores uddannelser:
Maritim Student (HF Søfart)
Skibsassistent
Skoleskibet DANMARK
Maskinmester og adgangskursus
Skibsfører – folder kommer snart

Følg os på Facebook:
MARTEC
Maritim Student (HF Søfart)
Skoleskibet DANMARK

Følg os på Instagram:
MARTEC
Skoleskibet DANMARK
Maritim Student

Følg os på YouTube:
MARTEC på YouTube
Skoleskibet på YouTube

Links til Det Blå Danmark:
Det Blå Danmarks karrieresite: www.worldcareers.dk
WorldCareersTV