Fiskeskipper af 1. grad

Drømmer du om at stå som skipper på dit eget fiskeskib? Som fiskeskipper kan du have dit eget fiskefartøj eller du kan blive ansat på andre fiskeskibe som skipper eller styrmand. En fiskeskipper er også fisker, men har mere ansvar. Som fiskeskipper kan du have dit eget fiskefartøj, eller du kan blive ansat på andres skibe som skipper eller styrmand.

Som Fiskeskipper af 1. grad kan du sejle som styrmand, skibsfører og arbejdsleder om bord på alle størrelser fiskeskibe på alle verdenshave.

Som Fiskeskipper af 1. grad kan du også læse videre til skibsfører (konventionel) i handelsflåden.

Der er studiestart 2 gange om året på uddannelsen – i januar og juli/august. Læs mere om studiestart her

Studiestart: 

7. august 2023

Ansøgningsfrist 9. januar

 • Uddannelsesniveau:
  · Maritim videregående uddannelse

 • Varighed:
  ·
  1,5 år

 • Adgangskrav:
  · 
  Blåt bevis eller
  · 24 mdr. effektiv sejltid på fiskeskibe større end 12 meter
  · Grundlæggende søsikkerhedsbevis
  · Gyldigt sundhedsbevis

 • Økonomi:
  ·
  SU under uddannelsen

 • Studieordning:
  · 
  Download

 • Uddannelsessted:
  · 
  MARTEC Skagen

Derfor skal du blive fiskeskipper af 1. grad?

 • Udvid dine jobmuligheder til havs som styrmand eller skipper

 • Få mulighed for at blive selvstændig med dit eget fiskerskib

 • Høj løn og stor jobsikkerhed

Praktisk information

Uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad varer 3 semestre (1,5 år). Er du allerede uddannet Fiskeskipper af 3. grad har du gennemført 1. semester, og skal derfor kun læse 2 semestre (1 år).

Undervisningen omfatter blandt andet følgende fagemner:
Navigation, Vagttjeneste, Meteorologi, Søret og administration, Administration i fiskeskibe, Maritim ledelse, Engelsk, Kommunikation, Sikkerhed og miljøbeskyttelse, Brandbekæmpelse og brandledelse, Maritim sikring, Sygdomsbehandleruddannelse, Skibsteknik og lastbehandling og Maskinlære og maritim teknologi, Fiskerilære samt Biologi og havlære.

Semester - planlægning og skema
Der undervises i hvert semester efter en såkaldt semesterplan. De ”blanke” uger på semesterplanen er skemalagt undervisning.

Aktuelt skema for indeværende uge kan ses på skolens læringsplatform ItsLearning.com (kræver log-in).

På uddannelsen til fiskeskipper læser du på MARTEC Skagen – en moderne, erhvervsrettet uddannelsesinstitution med trivsel og studiemiljø i højsædet. Her har du tæt kontakt til din underviser og du indgår i et nært socialt miljø, som du kan føle dig hjemme i.

Læs mere om studiemiljøet på MARTEC Skagen her.

Uddannelsen er SU-berettiget.

Du skal selv søge SU - læs mere på www.su.dk. Her kan du læse om takster, krav og dine muligheder.

Du kan også få hjælp vedr. SU ved at kontakte MARTEC på telefon 96 20 88 96.

 • ”Blåt Bevis” (Fiskeriets grunduddannelse) eller
 • 24 måneders effektiv fartstid i søgående fiskeskibe større end 12 meter (dækstjeneste)
 • Bevis for grundlæggende søsikkerhed (ellers dokumentation for sejltid før september 1996)
 • Gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere (blå bog)

Fiskeriet
Som fiskeskipper af 1. grad kan du sejle som styrmand, skibsfører og arbejdsleder om bord på alle størrelser fiskeskibe på alle verdenshave.

Fiskeskipper af 1. grad giver dig efter endt uddannelse rettighed til at få udstedt sønæringsbevis og herefter udmønstre som styrmand af 1. grad om bord på alle størrelser fiskeskibe i alle fartsområder. Efter 12 måneders effektiv fartstid (sejltid) som styrmand/bedstemand i fiskeriet, kan du ansøges om sønæringsbevis til fiskeskipper af 1. grad. Dette sønæringsbevis giver dig rettighed til at udmønstre som fører af alle størrelser fiskeskibe i alle fartsområder.

Handelsflåden
Med en eksamen som fiskeskipper af. 1. grad kan du læse videre til skibsfører.

Læs mere om uddannelsen til skibsfører her.

Frhavn-studieby

Skagen som studieby

Skagen by har meget at byde på. I centrum finder du en bred vifte af spisesteder, shopping-muligheder samt kulturelle oplevelser. Området rummer også noget af Danmarks smukkeste natur.

Video-rundvisning på skolen

Kom med på en guidet tur rundt på skolen. Hør studerende fortælle om hvordan det er at gå på MARTEC, og hvordan teori og praksis går hånd i
hånd på uddannelserne.

Skagen_lille

Hvad er MARTEC

MARTEC er et anerkendt maritimt og polyteknisk uddannelsescenter, som arbejder tæt sammen med erhvervslivet. En uddannelse fra MARTEC er et kvalitetsstempel til din videre karriere.

Spørgsmål og svar

I første omgang skal du ansøge om et nyt sønæringsbevis hos Søfartsstyrelsen via deres hjemmeside.

Søfartsstyrelsen behandler derefter sagen og udsteder enten et nyt bevis eller fremsender de samlede krav, der skal opfyldes, før der kan udstedes bevis. 

Du skal fremsende Søfartsstyrelsens brev med afslag på fornyelse til en navigationsskole. I brevet er det anført, hvilke krav der skal opfyldes for fornyelse.

Hvis du ønsker at komme til fornyelsesprøve hos os kan du aftale et tidspunkt for, hvornår prøven kan afholdes – dette afhænger af kravene fra Søfartsstyrelsen. For at kunne komme til prøven vil det være et krav at du har gyldige beviser i grundlæggende søsikkerhed og brand (røgdykker).

Hvis du har sejlet som navigatør i fiskeskibe i mindst 1 år inden for de sidste 5 år samt også har taget uddannelserne til kyst- og fiskeskipper skal du søge bevis som enten ubefaren/befaren skibsassistent og herefter ud at sejle i handelsskibe i ”praktik”. De nærmere bestemmelser kan du få oplyst ved at kontakte vores studievejledning.

 

Ja, alle navigatøruddannelserne kyst- og fiskeskipper af 3. og 1. grad samt sætteskipper og skibsfører er SU-berettigede.

Hvis du vælger kystskipper eller fiskeskipper af 3. grad som FLEX vil du i stor grad kunne arbejde/sejle samtidigt med, at du læser på uddannelsen.

På uddannelserne til sætteskipper og fiskeskipper af 1. grad anbefaler vi dog på det kraftigste, at du koncentrerer din tid på studierne, da disse er ret krævende.

På skibsføreruddannelsens sidste 2 semestre er undervisningen tilrettelagt som henholdsvis ”blended learning” og fjernstudie, hvor det også er muligt at passe et arbejde samtidigt.

Man skal dog huske, at der fortsat er tale om fuldtidsstudier. 

Nej, man kan kun være indskrevet på én uddannelse ad gangen.

Der er flere muligheder for at leje enten en kollegiebolig eller værelse/lejlighed hos private. Se mere information på vores hjemmeside her.

Ja, man skal altid kunne dokumentere sin fartstid – enten i form af udfyldt søfartsbog eller på fartstidserklæringer. Man kan også bruge Søfartsstyrelsens digitale løsning og lave et såkaldt ”CV”, hvor fartstiden er vist. Man kan se, hvordan en søfarende laver ”CV”, i denne vejledning, pkt. 9.

 

 

Hvis du opfylder de øvrige krav ansøger du blot om optagelse på den ønskede uddannelse.

Så vil du blive betinget optaget og kan gå til en søfartslæge og gratis få foretaget en lægeundersøgelse for søfarende (husk at dokumentation for betinget optagelse skal medbringes til lægen).