Adgangskravene til maskinmesteruddannelsen varierer afhængigt af din uddannelsesbaggrund. Du kan søge optagelse enten som håndværker eller med en gymnasial baggrund.

Er du håndværker?
Har du gennemført en erhvervsuddannelse af minimum 3 års varighed, opfylder du betingelserne for at søge om optagelse på MARTEC. Nogle erhvervsuddannelser er mere relevante for maskinmesteruddannelsen end andre, hvorfor man har defineret en liste over erhvervsuddannelser, som er særligt relevante for maskinmesteruddannelsen, og som fritager dig for de første tre semestre. På linket nedenfor kan du se listen over relevante erhvervsuddannelser.

Selvom din erhvervsuddannelse fremgår af listen, vil du typisk have brug for at læse op på en række relevante, teoretiske fag. Du skal have bestået to af nedenstående fag på mindst B-niveau og to fag på mindst C-niveau:

  • Dansk
  • Engelsk
  • Matematik
  • Fysik eller kemi
    Disse fag kan du tage på et 6 mdr. adgangskursus på MARTEC eller alternativt som enkelt fag på VUC.

Når du har gennemført adgangskurset, kan du typisk optages på uddannelsens 4. semester.

Se listen over meritgivende erhvervsuddannelser - klik her.
Læs mere om adgangskurset - klik her

Har du en anden erhvervsuddannelse end dem, der giver fuld fritagelse for de første tre semestre, eller har du en anden erhvervsuddannelse, kan du også optages, men skal gennemføre hele eller dele af værkstedsskolen samt adgangskursus. Kontakt eventuelt en af vores studievejledere, for at få en snak om dine muligheder for at starte på uddannelsen

Er du student?
Har du en studentereksamen (HTX, STX, HHX eller HF), men ingen relevant, håndværksmæssig baggrund, kan du optages direkte på uddannelsens 1. semester (værkstedsskolen).

Værkstedsskolen er opdelt således at du først arbejder 9 måneder i værkstedet på MARTEC og efterfølgende har 9 måneders praktik i særligt udvalgte virksomheder. Inden du starter på 1. semester, er det en god idé, at du genopfrisker dine færdigheder i matematik og fysik – og gerne på et niveau, der svarer til B-niveau i gymnasiet.

Læs mere om værkstedsforløbet – klik her
Læs mere om værkstedspraktikken – klik her

Kontakt eventuelt en af vores studievejledere, for at få en snak om dine muligheder for at starte på uddannelsen.

Er du både håndværker og student?
Har du både har en gymnasial uddannelse og en relevant håndværksmæssig uddannelse (f.eks. en EUX) kan du starte direkte på 4. semester og således få merit for både værkstedsskolen og adgangskurset.

Kontakt eventuelt en af vores studievejledere, for at få en snak om dine muligheder for at starte på uddannelsen.