Simuleringer af propeller wake pitching indikerer, at drejes propellerbladene individuelt, således at de følger en pitch angle trajectory, forøges propeller virkningsgraden med op til 9,4 % og kavitation og støj midskes.

Simuleringsmodellerne er ikke tidligere anvendt til denne type beregninger og der er behov for eksperimentelle data til en evaluering og validering af WPP konceptet og de hydrodynamiske computermodeller for WPP.

En WPP er ikke tideligere konstrueret.

Problemformulering:
Hvordan konstrueres en propeller (skalamodel), så propeller bladene følger en pitch-angle-trajectory?

kontakt:
Uffe Freiberg
Ind. PhD Student
USF@et.aau.dk
Tlf.: 9620 4639

Deltagere:
AAU studerende (kandidatprojekt)
Energiteknik, AAU
MAN Diesel & Turbo
MARTEC

Projekt status:
Afsluttet JUN 2017