Efter man har gennemført den teoretiske del af uddannelsen er der indlagt en 3 mdr´s praktikperiode.

Praktikken skal finde sted i et søgående handels- eller fiskeskib eller et skib, som hører under Søværnet, med fremdrivningsmaskineri på 750 kW eller derover, og som med hensyn til størrelse, driftsforhold, udstyr, bemanding samt besætningens erfaring og arbejdsbelastning kan fungere som et effektivt praktiksted til søs.

Du skal selv finde en egnet praktikplads. Dog har MARTEC en praktikkoordinator, som hjælper med dels at formidle kontakten til rederierne og dels hjælper med at udforme de nødvendige papirer og kontrakter de skal laves i forbindelse med praktikken.

Hvis du gennemfører uddannelsen som e-læringsforløb, kan du naturligvis sejle i de perioder, hvor der ikke er tilstedeværelsespligt på skolen. Det betyder, at du kan gennemføre den nødvendige praktik samtidig med at du læser til skibsmaskinist.

Uddannelsesbog

Under praktikperioden skal du udfylde og have godkendt en uddannelsesbog. Dette gælder uanset om man gennemfører praktikken efter du har gennemført den teoretiske undervisning eller praktikken gennemføres løbende gennem uddannelsesforløbet.