E-læringslinjen – til dig som gerne vil have fleksible rammer

På vores e-lærings linje, er din uddannelses tilrettelagt ud fra principperne om Blended Learning. Det betyder, at vi tilrettelægger uddannelsen som en kombination af både tilstedeværelses- og online aktiviteter.

Når du læser til Skibsmaskinist på MARTEC e-lærings-linjen har du mulighed for at passe et arbejde sideløbende med studiet. Du behøver altså ikke flytte under din studietid, og du kan spare en del tid og energi på transport.

Studiet som Skibsmaskinist er et fuldtidsstudie, så du skal være klar over, at du skal ligge en stor indsats imens du læser, og at det selvfølgelig kræver en del disciplin – specielt, hvis du samtidig har et arbejde.  Men vores erfaringer viser, at det kan lade sig gøre og med flotte resultater!

Fordelene ved denne form er mange – bl.a. at du selv kan tilrettelægge, hvornår på ugen og i løbet af dagen af din indsats skal være - og derfor passe det ind med dit arbejds- og familieliv.

Mødepligt og afleveringspligtige opgaver:

Når du læser på vores e-læringslinje, foregår det i en kombination af obligatorisk tilstedeværelses efterfulgt af 6 ugers fjernstudie, hvor du er i hyppig kontakt med dine undervisere, afleverer opgaver, læser teori mv.

Indholdet i de 6 uger med fjernundervisning er tilrettelagt således, at det erstatter mødepligten fra den klassiske undervisning. Det betyder, at du skal aflevere opgaver hver uge i flere fag, for at blive indstillet til eksamen samt deltage i tilstedeværelsesmodulerne.

Et modul ser således ud:

2 ugers tilstedeværelse à 6 ugers fjernundervisning à 2 ugers tilstedeværelse

Dette forløber á 3 omgange og afsluttes med en praktik.

Forløbet er nøje tilrettelagt, og du vil møde et hold af kompetente undervisere, som udvikler undervisningsmateriale tilpasset e-læring. Det kan fx være videoer med grundige forklaringer af teoretiske begreber. Derudover har underviserne fokus på at yde feedback, så du har en klar fornemmelse af hvor du står i forløbet, og de står selvfølgelig også klar til give vejledning – dette kan fx foregå via Google Hangout. Du vil altså være i løbende kontakt med dine undervisere, som en erstatning for den daglige undervisning i et klasselokale.

Derudover vil MARTEC hjælpe til med at hele klassen bliver forbundne via Google Hangout, så I også dér kan være i dialog med hinanden i forbindelse med fjernundervisningen. Vores erfaringer viser, at det er af stor værdi og giver mulighed for, at I som studerende, kan hjælpe hinanden med studierne, selv under fjernundervisningsperioderne.

I perioderne hvor din fysiske tilstedeværelse er påkrævet, vil MARTEC tilbyde hjælp til at sørge for både kost og logi.

studieuge_634x405