Uddannelsen er SU/SVU berettiget. Det afhænger af alder, uddannelsen og arbejdssituation, hvilken støtte du kan få. Bemærk at man max. kan få SVU i 40 uger.

Eksamensbeviser og øvrige beviser
Når du består en uddannelse på MARTEC, vil du få udleveret et eksamensbevis samt øvrige kursusbeviser, som fx. ISPS/SSO-bevis, Søsikkerhedsbevis m.fl.