Adgang til uddannelsen som skibsmaskinist forudsætter, at du har et gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere, og der ud over:

  1. har bevis som befaren skibsassistent eller
  2. har gennemført en relevant erhvervsuddannelse.

Hvis du ikke opfylder nogle af ovenstående betingelser har MARTEC mulighed for at foretage en kompetencevurdering af dine faglige kvalifikationer.

Dine kvalifikationer vil blive vurderet ud fra ansøgerens samlede viden, færdigheder og kompetencer.

Det kræver ikke sejltid for at kunne søge ind på uddannelsen.