Skibsmaskinist

Vil du have ansvaret for maskineriet ombord på mindre fiske- eller handelsskibe, så er uddannelsen til skibsmaskinist noget for dig.

MARTEC er den eneste uddannelsesinstitution i Skandinavien, som udbyder uddannelsen til skibsmaskinist - også kaldet "lille maskinmester". 

Ideel til dig, der er uddannet inden for jern og metal, søværnet eller fiskeri
Uddannelsen til skibsmaskinist tager kun 1 år. Den er ideel for dig, som er uddannet inden for jern og metal, har en funktionsuddannelse fra søværnet eller er uddannet fisker og ønsker at få en teoretisk overbygning på din praktiske erfaring. Når du er færdiguddannet, kan du sejle som maskinchef på skibe med fremdrivningsmotorer på op til 2999 kW.

Du får et generelt kendskab til skibes opbygning og tekniske udrustning, ligesom du lærer at drive og vedligeholde disse tekniske installationer i skibe. Undervisningen er både teoretisk og praktisk, og der bliver lagt meget vægt på det tekniske. Du lærer at betjene motorer, elektrisk udstyr, hydrauliske systemer samt kedel- og køleanlæg. Du lærer også om ledelse, da skibsmaskinisten skal kunne fungere som leder og stå med ansvaret i skibets maskinrum.

Læs mens du sejler
Uddannelsen er tilrettelagt som en kombination af tilstedeværelse og online-undervisning. Det betyder, at du kan arbejde mens du læser, og at du ikke behøver at flytte under din studietid.

Der er studiestart 4 gange om året, og du kan starte uddannelsen på det modul du ønsker, og hvordan det passer ind i din livssituation. Kontakt MARTECs Studievejledning på studievejledning@martec.dk og hør hvordan. 

Læs mere om studiestart her

Næste studiestart:

Modul 3 - 16. januar 2023
Modul 1 - 18. april 2023
Modul 2 - 7. august 2023

 • Uddannelsesniveau:
  Teknisk maritim uddannelse

 • Varighed:
  1 år

 • Adgangskrav:
  Gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere og opfylder ét af flg. punkter:

  · Bevis som befaren skibsassistent
  · Gennemført en relevant erhvervsuddannelse
  · Ud fra en individuel kompetencevurdering

 • Økonomi:
  SU eller SVU under uddannelsen
  (SVU max 40 uger)

 • Uddannelsessted:
  MARTEC Hånbækvej

Derfor skal du blive skibsmaskinist?

 • Sejl som maskinchef på skibe op til 2999 kW

 • 1-årig teknisk maritim uddannelse

 • Ideel hvis du er uddannet inden for jern og metal, søværnet eller fiskeri

 • Du kan læse mens du sejler

Praktisk information

Læs mens du arbejder - uddannelse for dig, som gerne vil have fleksible rammer
Uddannelsen er tilrettelagt som en kombination af både tilstedeværelse og online aktiviteter. Det betyder, at du kan arbejde mens du læser, og at du ikke behøver at flytte under din studietid, du kan derfor spare en del tid og energi på transport.

Studiet som skibsmaskinist er et fuldtidsstudie, så du skal være klar over, at du skal ligge en stor indsats imens du læser, og at det selvfølgelig kræver en del disciplin – specielt, hvis du samtidig har et arbejde.  Men vores erfaringer viser, at det kan lade sig gøre og med flotte resultater.

Fordelene ved denne form er mange – bl.a. at du selv kan tilrettelægge, hvornår på ugen og i løbet af dagen af din indsats skal være - og derfor passe det ind med dit arbejds- og familieliv.

Mødepligt og afleveringspligtige opgaver
Uddannelsen er opbygget som en kombination af obligatorisk tilstedeværelses efterfulgt af 6 ugers fjernstudie, hvor du er i hyppig kontakt med dine undervisere, afleverer opgaver, læser teori mv.

Indholdet i de 6 uger med fjernundervisning er tilrettelagt, så det erstatter mødepligten fra den klassiske undervisning. Det betyder, at du skal aflevere opgaver hver uge i flere fag, for at blive indstillet til eksamen samt deltage i tilstedeværelsesmodulerne.

Uddannelsen er bygget op i 4 moduler, hvor ét modul består af 2 ugers tilstedeværelse, 6 ugers fjernundervisning og 2 ugers tilstedeværelse. Dette forløber á 3 omgange og afsluttes med en praktik.

Forløbet er nøje tilrettelagt, og du vil møde et hold af kompetente undervisere, som udvikler undervisningsmateriale tilpasset e-læring. Det kan fx være videoer med grundige forklaringer af teoretiske begreber. Derudover har underviserne fokus på at yde feedback, så du har en klar fornemmelse af hvor du står i forløbet, og de står selvfølgelig også klar til give vejledning – dette kan fx foregå via Google Hangout. Du vil altså være i løbende kontakt med dine undervisere, som en erstatning for den daglige undervisning i et klasselokale.

Derudover vil MARTEC hjælpe til med at hele klassen bliver forbundne via Google Hangout, så I også dér kan være i dialog med hinanden i forbindelse med fjernundervisningen. Vores erfaringer viser, at det er af stor værdi og giver mulighed for, at I som studerende, kan hjælpe hinanden med studierne, selv under fjernundervisningsperioderne.

I perioderne hvor din fysiske tilstedeværelse er påkrævet, vil MARTEC tilbyde hjælp til at sørge for både kost og logi.

Efter du har gennemført den teoretiske del af uddannelsen er der indlagt en 3 måneders praktikperiode.

Praktikken skal finde sted i et søgående handels- eller fiskeskib eller et skib, som hører under Søværnet, med fremdrivningsmaskineri på 750 kW eller derover, og som med hensyn til størrelse, driftsforhold, udstyr, bemanding samt besætningens erfaring og arbejdsbelastning kan fungere som et effektivt praktiksted til søs.

Du skal selv finde en egnet praktikplads. Dog har MARTEC en praktikkoordinator, som er behjælpelig med dels at formidle kontakt til rederier og dels hjælper med at udforme de nødvendige kontrakter der skal laves i forbindelse med praktikken.

Fordi du gennemfører uddannelsen som e-læringsforløb, kan du naturligvis sejle i de perioder, hvor der ikke er tilstedeværelsespligt på skolen. Det betyder, at du kan gennemføre den nødvendige praktik samtidig med at du læser til skibsmaskinist.

Uddannelsesbog
Under praktikperioden skal du udfylde og have godkendt en uddannelsesbog. Dette gælder uanset om man gennemfører praktikken efter du har gennemført den teoretiske undervisning eller praktikken gennemføres løbende gennem uddannelsesforløbet.

Når du er på skole, er du på MARTEC Hånbækvej. Her er der tæt kontakt mellem studerende og underviserne, klassebaseret undervisning og et aktivt studiemiljø.

Læs mere om studiemiljøet på MARTEC Hånbækvej her.

Uddannelsen er SU/SVU berettiget. Det afhænger af alder, uddannelsen og arbejdssituation, hvilken støtte du kan få. Bemærk at du max kan få SVU i 40 uger.

Eksamensbeviser og øvrige beviser
Når du består en uddannelse på MARTEC, vil du få udleveret et eksamensbevis samt øvrige kursusbeviser, som fx. ISPS/SSO-bevis, Søsikkerhedsbevis m.fl.

Du kan også få hjælp vedr. SU/SVU ved at kontakte MARTEC på telefon 96 20 88 96.

Læs mere om SU-reglerne på www.su.dk

Adgang til uddannelsen som skibsmaskinist forudsætter, at du har et gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere, og der ud over:
- har bevis som befaren skibsassistent eller
- har gennemført en relevant erhvervsuddannelse

Hvis du ikke opfylder nogle af ovenstående betingelser har MARTEC mulighed for at foretage en kompetencevurdering af dine faglige kvalifikationer. Dine kvalifikationer vil blive vurderet ud fra ansøgerens samlede viden, færdigheder og kompetencer.

Det kræver ikke sejltid for at kunne søge ind på uddannelsen.

Når du har bestået skibsmaskinisteksamen og har opnået 6 måneders fartstid (sejltid) (med uddannelsesbog) kan du søge om sønæringsbevis som vagthavende maskinmester.

Når du efter eksamen har opnået 12 måneders fartstid (sejltid) kan du søge søfartsstyrelsen om bevis som skibsmaskinist af 2. grad. Med dette bevis er det muligt at sejle som 1. maskinmester i skibe under 3000 kW fremdrivningseffekt.

Som skibsmaskinist kan du, efter 24 måneders godkendt fartstid (sejltid), hvor du har sejlet som i 12 måneder som skibsmaskinist af 2. grad, indgå i besætningen som maskinchef med bevis som skibsmaskinist af 1. grad på handelsskibe, som har en fremdrivningseffekt på indtil 2999 kW.

Videreuddannelse
Som skibsmaskinist kan du vælge at læse videre til fx maskinmester. Du kan opnå merit for nogle dele af maskinmesteruddannelsen, der er målrettet søfarten. Det kan eksempelvis være brandbekæmpelse, søsikkerhed, maritimt engelsk m.m.

Har du spørgsmål om videreuddannelse, kan du kontakte studievejledningen på MARTEC

Frhavn-studieby

Frederikshavn som studieby

Er du til mountain biking, vandreture, vandsport, fodbold, håndbold eller ishockey er der masser af etablerede sportsklubber samt en af Danmarks længste gågader.

Video-rundvisning på skolen

Kom med på en guidet tur rundt på skolen. Hør studerende fortælle om hvordan det er at gå på MARTEC, og hvordan teori og praksis går hånd i hånd på uddannelserne.

hvad_martec

Hvad er MARTEC

MARTEC er et anerkendt maritimt og polyteknisk uddannelsescenter, som arbejder tæt sammen med erhvervslivet. En uddannelse fra MARTEC er et kvalitetsstempel til din videre karriere.

Har du sejlet som fisker eller har du sejltid fra søværnet?

Hvis du har sejlet som fisker, matros, motormand eller har sejltid/maritim uddannelse fra søværnet, kan du få lavet en realkompetencevurdering med henblik på at blive optaget og eventuelt få merit for dele af uddannelsen.

En realkompetencevurdering handler om at lave en individuel vurdering af dine samlede kompetencer, både hvad du har fra forskellige skoler, men især også hvad du har af erhvervserfaring.