Bachelor in Naval Architecture and Marine Engineering

Skibsingeniør

Bachelor in Naval Architecture and Marine Engineering - Skibsingeniør

Uddannelsen til skibsingeniør er et nyt uddannelsestilbud fra august 2023, og er et resultat af et tæt samarbejde mellem erhvervet, kommunen og MARTEC om at udbyde en uddannelse, som kan være med til at dække manglen på skibsingeniører i den maritime industri. Du kan søge ind via den koordinerede tilmelding fra den 1. februar 2023. 

Uddannelsen er en professionsbacheloruddannelse med hovedvægt inden for skibsteknik og marine konstruktioner. Med base i det maritime miljø i Frederikshavn tilbyder uddannelsen tæt kontakt med de maritime virksomheder og stor maritim indsigt og professionsviden.

Uddannelsen giver dig adgang til spændende jobmuligheder som skibsingeniør på danske værfter, i skibsdesignvirksomheder, hos skibsklassifikationsselskaber, hos maritime udstyrsproducenter, hos maritime servicevirksomheder og i rederier samt i virksomheder inden for offshore olie/gas/vind.

Titel
En færdig uddannelse giver adgang til betegnelsen professionsbachelor i Skibsteknik og Marin konstruktion (Skibsingeniør). Den engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Naval Architecture and Marine Engineering eller i daglig tale Naval Architect.

I din studietid vil du være tilknyttet MARTEC’s maritime miljø parallelt med professionsbachelorstuderende på både skibsfører- og maskinmesteruddannelserne. Det giver en række synergier og udgør et naturligt hele.

Placeringen i Frederikshavn giver tæt kontakt til maritime virksomheder, som bakker op om den nye uddannelse og sikrer de studerende ingeniørpraktikpladser.

Som skibsingeniør kan du beskæftige dig med mange typer ingeniøropgaver – både inden for det maritime erhverv men også andre industrier. Du lærer at designe og udvikle fremtidens skibe og andre konstruktioner på det maritime område, fx inden for offshore olie, gas og havvindmøller. Du kan også komme til at arbejde i en mere rådgivende rolle.


Som skibsingeniør kan du fx få job hos fx værfter, rederier, skibsdesignvirksomheder, klassifikationsselskaber og andre maritime virksomheder.

Næste studiestart:

August 2023

 • Uddannelsesniveau:
  Professionsbachelor

 • Varighed:
  3 ½ års fuldtidsstudium (210 ECTS)

 • Adgangskrav:
  Gymnasiel uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse

 • Økonomi:
  SU under uddannelsen

 • Studieordning: Under udarbejdelse

 • Uddannelsessted:
  MARTEC Hånbækvej, Frederikshavn

Derfor skal du blive skibsingeniør

 • Du brænder for at være kreativ og udnytte dine tekniske kundskaber.

 • Du får adgang til spændende jobs inden for udvikling og design af fremtidens skibe og marine konstruktioner

 • Du får mulighed for en international karriere i verdens førende skibsdesignhuse

 • Gennem uddannelsen får du viden og erfaring i at arbejde på tværs af brancher og kulturer

Praktisk information

Uddannelsen til skibsingeniør indeholder både tekniske fag og projektarbejde, og du vil gennem undervisningen få såvel teoretisk som praktisk viden og færdigheder. Dette sikres ved, at store dele af undervisningen gennemføres i skolernes værksteder, laboratorier og simulatorer og tæt kontakt til erhvervslivet i form af virksomhedsbesøg, gæsteundervisere og praktikophold.

Yderligere eksempler på fag er skibs- og offshoreteknik, marine konstruktioner, marin og el- engineering, hydrodynamik og fremdrivning.

Som en væsentlig del af uddannelsen til maritime ingeniør skal du i 6 måneders professionspraktik i en eller flere relevante praktikvirksomheder.

Det er den studerendes eget ansvar at finde praktikplads, men MARTEC har stor og god erfaring med praktikpladskoordination med et godt netværk.

Du skal selv finde en egnet praktikplads. Dog har MARTEC en praktikkoordinator, som er behjælpelig med dels at formidle kontakt mellem virksomhederne og praktikanterne og dels hjælper med at udforme de nødvendige kontrakter der skal laves i forbindelse med praktikken.

I slutningen af uddannelser har du mulighed for at vælge mellem forskellige valgfag. 

I forbindelse med den daglige undervisning vil der typisk løbende blive arrangeret forskellige studieture til virksomheder, messer eller andre begivenheder, hvor du som studerende får indsigt i erhvervet og/eller professionen som maritim ingeniør.

Eksempler på virksomhedsbesøg: MAN Energy Solutions, Fjordline, Mærsk, Orskov Yard og mange flere.

På professionsbacheloruddannelsen til skibsingeniør læser du på MARTEC Hånbækvej. Her er der tæt kontakt mellem studerende og underviserne, klassebaseret undervisning og et aktivt studiemiljø.

Læs mere om studiemiljøet på MARTEC Hånbækvej her.

Uddannelsen er SU-berettiget.

Du skal selv søge SU Læs mere om SU-reglerne: takster, krav mm. på www.su.dk

Du kan også få hjælp vedr. SU ved at kontakte MARTEC på telefon 96 20 88 96.

Nye regler om SU og studieaktivitet
Har du påbegyndt en videregående uddannelse efter den 1. juli 2016 og modtager SU, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen, svarende til 30 ECTS. Bliver du mere forsinket end 6 måneder, vil din SU blive stoppet. Går du på en uddannelse, du er startet på før 1. juli 2016, gælder de tidligere regler om, at du maksimalt må være 12 måneder forsinket, før din SU bliver stoppet.

 

For at søge optagelse på studiet skal du have en af følgende: 

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav
Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

Gymnasial eksamen
Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C og engelsk B

Relevant erhvervsuddannelse
Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C og engelsk B

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C og engelsk B

 

Videreuddannelse
Du har mulighed for at efteruddanne dig med følgende masteruddannelser:

• Master inden for udvalgte ingeniørmæssige retninger, f.eks. ….. 
• MBA in Shipping and Logistics (CBS)
• Master in Management of Technology
• Master of Business Administration

Erhvervslivet mangler skibsingeniører

Danmark er den 5. største søfartsnation i verden, og Det Blå Danmark står i dag for ca. 20% af Danmarks eksport. Selv om antallet af nybygningsværfter i Danmark har været faldende de seneste årtier, har de tilbageværende værfter, konsulenthuse og den maritime industri fortsat stort behov for flere af de kompetencer som de traditionelle skibsingeniører besidder.

Den nye professionsbacheloruddannelse i Skibsteknik og Marine konstruktioner skal afhjælpe denne mangel.

Hvordan sikrer vi høj faglighed?

Uddannelsen foregår i MARTEC’s maritime miljø parallelt med professionsbachelorstuderende på både skibsfører- og maskinmesteruddannelserne, som sammen med maritim ingeniørstuderende vil give synergier og udgøre et naturligt hele. Maritime virksomheder bakker op om den nye uddannelse og sikrer de studerende ingeniørpraktikpladser.

Stor opbakning til MARTEC fra erhvervslivet

Manglen på skibsingeniører er så udtalt, at erhvervet har måttet ansætte et betydeligt antal udenlandske skibsingeniører og udlicitere kerneopgaver til udenlandske skibsdesignfirmaer. Hvis vi fortsætter ad den vej mister Danmark simpelthen på sigt vigtige kompetencer i Det Blå Danmark, hvilket for specifikke industriområder vil være relativt kritisk. Derfor bakker erhvervslivet op om den ny uddannelse på MARTEC.

frederikshavn som studieby

Frederikshavn som studieby

Er du til mountain biking, vandreture, vandsport, fodbold, håndbold eller ishockey er der masser af etablerede sportsklubber samt en af Danmarks længste gågader.

Video-rundvisning på skolen

Kom med på en guidet tur rundt på skolen. Hør studerende fortælle om hvordan det er at gå på MARTEC, og hvordan teori og praksis går hånd i hånd på uddannelserne.

hvad_martec

Hvad er MARTEC

MARTEC er et anerkendt maritimt og polyteknisk uddannelsescenter, som arbejder tæt sammen med erhvervslivet. En uddannelse fra MARTEC er et kvalitetsstempel til din videre karriere.