Sådan bliver du styrmand

Når du har gennemført skibsføreruddannelsen hos Martec, kan du påbegynde din karriere som styrmand. Som uddannet skibsfører må du arbejde som styrmand, på alle slags skibe, i hele verden.

Du kan arbejde i handelsflåden, som forbinder vores globaliserede verden, og sørger for at varer kan bevæge sig fra producenter til forbrugere verden over. Du kan også arbejde på krydstogtskibe eller på færger. Arbejdsløsheden er lav og du lønnen er høj som styrmand.

Efter endt uddannelse får du udstedt et sønæringsbevis, og kan herefter kalde dig styrmand af 2.grad. Efter yderligere 12 måneders effektiv sejltid udstedes et nyt sønæringsbevis, som giver dig betegnelsen: styrmand af 1. grad. Herefter kan du efter 36 måneders sejltid få udstedt sønæringsbevis som skibsfører, og så ligger verden for alvor for dine fødder.

Antallet af styrmænd varierer

Som styrmand af 2.grad kan du finde arbejde på alle slags skibe. På de største kan du befinde dig i mandskaber med op til flere styrmænd, som under kaptajnens og en eventuel overstyrmands ledelse, står med ansvaret for udførelsen af de mange aktiviteter, som finder sted på store skibe.

Som styrmand er ens titel i mandskabet et udtryk for skibets konkrete rangorden. Det er vigtigt at alle er klar over deres respektive roller, og derfor er en konkret rangorden essentiel for sikkerheden ombord.

Som styrmand bliver du tildelt ansvar fra starten. Det er et stort ansvar at lede et skib, og du opnår hurtigt erfaring i rollen som styrmand. På denne måde kan du bevæge dig frem i hierarkiet ombord og på sigt stå med det overordnede ansvar. Med erfaring som 1. styrmand kan du blive overstyrmand på alle slags skibe, hvor du ofte vil stå med det daglige ansvar for skibets aktiviteter i samarbejde med kaptajnen.

På broen bliver dine lederevner sat på prøve hver eneste dag, og denne erfaring er værdifuld.