Job til lands eller til vands

Du kan finde arbejde i rederier og sejle i handelsflåden eller sejle færger i de danske farvande, eller f.eks. på krydstogtskibe. Som Skibsfører har du desuden fremragende muligheder for at få et job på land, også internationalt, i søfartsindustrien, på havne eller rederikontorer. Uddannelsen giver gode muligheder for lederjob på land, fx i det private erhvervsliv.

Tiltrækkes du af livet til søs, kan en karriere som sejlende Skibsfører byde på de såkaldte 50/50 ordninger, hvor du reelt set har fri halvdelen af året - f.eks. 6 uger ude/6 uger hjemme - hvilket betyder masser af fritid med familien.

Skibsføreren har mulighed for at blive kaptajn - den øverst ansvarlige leder om bord på skibet. Et skib fungerer på mange måder som en virksomhed på land, og som skibsfører fungerer du i grove træk som en leder på land. Du leder mandskabet og har ansvaret for planlægning af sejladsen, sikkerheden om bord, lasten og forskellige administrative opgaver.