Skibsføreren sejler som skibsfører eller styrmand på alle skibe og på alle verdens have. En skibsfører har rige muligheder for at få et maritimt job i land.

Læs mens du sejler
På MARTEC Skagen kan du vælge at tage Skibsføreruddannelsen som et fleksibelt forløb som fjernundervisning. På den måde kan du kombinere familie, job og fritid - også selvom du bor langt fra skolen i Skagen. Du får et fleksibelt forløb, hvor du kan tilrettelægge din egen hverdag.
Skibsføreruddannelsen som fjernundervisning er et gennemprøvet forløb, som er ideel for dig som har familie og job langt fra skolen. På trods af undervisning på afstand er der et stort fokus på studiemiljøet og kommunikationen mellem underviser og medstuderende.

Sådan er uddannelsen opbygget
Skibsføreruddannelsen består af 4 semestre (ét semester = ½ år) og som en overbygning på Kystskipperuddannelsen.

Efter de første 2 semestre kan du tage en sætteskippereksamen og vælge at fortsætte uddannelsen. Efter det 4. semester kan du tage skibsførereksamen.

Med en bestået sætteskippereksamen kan du efter 2. semester vælge at vende tilbage til skolen senere og ”bygge” videre på en eksisterende eksamen, hvis du ikke fortsætter direkte.

Skibsfører for sætteskippere
MARTEC tilbyder skibsføreruddannelsens 3. og 4. semester efter koncepterne ”Blended Learning” og fjernstudie. Uddannelsen er for personer, der tidligere har erhvervet en sætteskipperuddannelse.