Job til lands eller til vands
Skibsføreren har mulighed for at blive kaptajn - den øverst ansvarlige leder om bord på skibet. Et skib fungerer på mange måder som en virksomhed på land, og som skibsfører fungerer du i grove træk som en leder på land. Du leder mandskabet og har ansvaret for planlægning af sejladsen, sikkerheden om bord, lasten og forskellige administrative opgaver.

Du kan finde arbejde i rederier og sejle i handelsflåden. Du kan også sejle færger i både danske og internationale farvande, eller se hele verden som skibsfører på et krydstogtskib. Som skibsfører kan du også få job på land. Uddannelsen giver nemlig gode muligheder for bl.a. lederjobs i søfartsindustrien, på havne, rederikontorer eller det private erhvervsliv, også internationalt.

Tiltrækkes du af livet til søs, kan en karriere som sejlende skibsfører byde på de såkaldte 50/50 ordninger, hvor du reelt set har fri halvdelen af året til fuld løn - fx 6 uger ude/6 uger hjemme - hvilket betyder masser af fritid med familien.