• Bevis for gennemført grundkursus for skibsassistenter.
  • Bevis for gennemført afslutningskursus for skibsassistenter.
  • Grundlæggende maritim uddannelse (GMU) med kystskipperpraktik.
  • Bevis for gennemført faglig uddannelse inden for jern og metal og uddannelse til skibsassistent for personer med svendebrev.
  • 36 måneders relevant sejltid som ubefaren skibsassistent i handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover.
  • Sejltid i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover. Krævet sejltid afhænger af, hvilken uddannelsesmæssig baggrund du har, når du søger optagelse.
  • Gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere, herunder skikket til udkig.
  • Udfyldt uddannelsesbog med tilhørende projektarbejder.
  • Gennemført HF-søfarts uddannelse

For at få sønæringsbevis efter endt uddannelse skal du have 12 måneders sejltid i handelsskibe over 500 BT og, heraf 6 måneder udenfor kystfart. Opfylder du ikke sejltidstidskravet, vil du skulle optjene yderligere sejltid i praktik eller som skibsassistent, indtil du har sejltiden.