Lederuddannelse uden gymnasial uddannelse – ideel for dig, der allerede har eller er ude og sejle

Som skibsfører har du mulighed for at blive den øverst ansvarlige leder om bord på skibet – også kaldet kaptajn. Den konventionelle uddannelse til skibsfører er ideel for dig, der allerede er eller har været ude og sejle. Uddannelsen består af 4 semestre (ét semester = ½ år) og varer 2 år.

Er du kystskipper, består uddannelsen af 4 semestre. Er du sætteskipper får du merit for de to første semestre og starter dermed direkte på uddannelsens 4. semester. Er du skibsassistent skal du først læse til kystskipper, for at få adgang til skibsfører-uddannelsen.

Job til søs eller på land
Som skibsfører kan du sejle verden rundt, fx i handelsflåden eller på store krydstogtskibe. Du kan også sejle færger i internationale eller danske farvande. Et skib fungerer på mange måder som en virksomhed på land, og som skibsfører leder du mandskabet og har ansvaret for planlægningen af sejladsen, sikkerheden om bord, lasten og forskellige administrative opgaver. I havn har du kontakten med de lokale myndigheder, og skal bl.a. sikre, at skibet losses og lastes korrekt. Men skibsføreren kan også arbejde på land – uddannelsen giver gode muligheder for lederjob i fx det private erhvervsliv eller i søfartsindustrien, på havne eller rederikontorer.

Læs mens du sejler
På MARTEC kan du vælge at tage Skibsføreruddannelsen som et fleksibelt forløb som fjernundervisning. På den måde kan du kombinere familie, job og fritid - også selvom du bor langt fra skolen i Skagen. Du får et fleksibelt forløb, hvor du kan tilrettelægge din egen hverdag.
Skibsføreruddannelsen som fjernundervisning er et gennemprøvet forløb, som er ideel for dig som har familie og job langt fra skolen. På trods af undervisning på afstand er der et stort fokus på studiemiljøet og kommunikationen mellem underviser og medstuderende.

Sådan er uddannelsen opbygget
Skibsføreruddannelsen består af 4 semestre (ét semester = ½ år) og er en overbygning på Kystskipperuddannelsen (også kaldet 0. semester).

1. og 2. semester – Sætteskipper uddannelsen (1 år)
3. og 4. semester – Skibsfører uddannelsen (1 år)

Efter 2. semester kan du med en bestået sætteskippereksamen vælge at tage ud og arbejde til søs, og vende tilbage til skolen senere og ”bygge” videre på en eksisterende eksamen, hvis du ikke fortsætter direkte. Du kan også læse 3. og 4. semester som Blended Learning og fjernstudie, så kan du læse videre, mens du sejler.