Herunder er illustreret uddannelsens forløb. Klik på kasserne, og læs mere om de fag du bliver undervist i, og ikke mindst hvordan praktikken er struktureret.

1. semester

På uddannelsens indledende semester vil du blive undervist i følgende fag:

 • Sikkerhedsfag
 • Arbejdssikkerhed/Arbejdsmiljø
 • Værkstedsundervisning
 • Navigation
 • Vagttjeneste
 • Sømandsskab

Du vil i løbet af dette semester blive uddannet Ubefaren Skibsassistent.

På dette semester er det muligt at søge om at blive indkvarteret på MARTECs skolehjem. Læs mere om skolehjemmet her.

2. semester

Første praktikperiode drejer sig om at give dig et bredt kendskab til den maritime branche og det at sejle. Denne praktik er desuden med til at sikre, at din motivation fastholdes. Det er et krav, at du er ude at sejle i minimum 4 af de 6 måneder.

3., 4., 5., og halvdelen af 6. semester

Efter din første praktikperiode skal du på skole i 21 måneder (3,5 semestre), hvor du undervises i:

 • Vagttjeneste, Visuel Signalering og Kommunikation
 • Navigation og Meteorologi
 • Skibsteknik, Lastbehandling og Stuvning
 • Engelsk
 • Management - Økonomi, Ledelse & Sikkerhed
 • Søret og Skibsadministration
 • Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø
 • Valgfag
 • Metodelære

Undervisningen vil hovedsageligt foregå på MARTEC, Hånbækvej 54 i Frederikshavn. Da skolen huser maskinmesterstuderende, vil du i nogle fag blive undervist sammen med dem, ligesom der vil være samarbejde i nogle opgaver og projekter. 

Simulatorundervisningen vil foregå på MARTEC SKAGEN, Kuttervej 13 i Skagen.

6.(fortsat) og 7. semester 

I din 2. Søpraktik vil du i praksis få operationel træning, hvor praktikken bl.a. vil tage afsæt i uddannelsesbogens opgaver. Praktikken vil desuden fungere som vidensindsamling til dit afsluttende bachelorprojekt. I starten af dette semester får du tildelt din vejleder til dit bachelorprojekt, hvilket betyder, at du har mulighed for, allerede at starte på dit bachelorprojekt på dette tidspunkt.

Samlet set skal du i løbet af 1. og 2. praktikperiode opnå mindst 12 måneders sejltid. Det er tilladt at dele din afsluttende sejltid ud på 7. og 8. semester.

8. semester

Efter bachelorprojektets aflevering bliver du eksamineret i opgaven, og efter bestået eksamen har du opnået en Professionsbachelor i Maritim Transport & Skibsledelse (Bachelor of Maritime Transport & Ship Management).

Du er hermed kvalificeret til f.eks. at læse en overbygning fx. en masteruddannelse el.lign. på universitetet.