Studiemiljø

På MARTEC hilser vi på hinanden og hjælper dem som har behov.

Det er en af vores værdier på MARTEC, at vi er engagerede. Det betyder, at det forventes at medarbejdere og studerende er engagerede i at udvikle MARTEC og sikre at alle studerende bliver så dygtige som muligt.

Derfor har vi fokus på at vi alle løfter i flok og hjælper hinanden. Hvert semester arrangeres der lektiecafé, der oftest drives af andre studerende.

Der arrangeres fra skolens side forskellige faglige arrangementer, herunder bl.a. en årlig erhvervsdag og en rederidag. På disse dage inviteres virksomheder og rederier indenfor på skolen for dels at bidrage til undervisningen og dels for at fortælle om mulighederne for praktik og jobs.

Skolen bifalder og bakker så vidt muligt altid op om relevante arrangementer der arrangeres af de studerende.

Ansøgningsfrist: Frem til studiestart
Studiestart vinter: 1. februar 2021
Studiestart sommer: August 2021

 • Uddannelsesniveau:

  Professionsbacheloruddannelse

 • Varighed:

  3 år 9 måneder

 • Adgangskrav:

  Gymnasiel uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse

 • Økonomi:

  SU under uddannelsen

Uddannelser