Job til lands eller til vands
Du kan finde arbejde i rederier og sejle i handelsflåden eller sejle færger i de danske farvande, eller f.eks. på krydstogtskibe. Som Skibsfører har du desuden fremragende muligheder for at få et job på land, også internationalt, i søfartsindustrien, på havne eller rederikontorer. Uddannelsen giver gode muligheder for lederjob på land, fx i det private erhvervsliv. 

Tiltrækkes du af livet til søs, kan en karriere som sejlende Skibsfører byde på de såkaldte 50/50 ordninger, hvor du reelt set har fri halvdelen af året - f.eks. 6 uger ude/6 uger hjemme - hvilket betyder masser af fritid med familien.

Skibsføreren har mulighed for at blive kaptajn - den øverst ansvarlige leder om bord på skibet. Et skib fungerer på mange måder som en virksomhed på land, og som skibsfører fungerer du i grove træk som en leder på land. Du leder mandskabet og har ansvaret for planlægning af sejladsen, sikkerheden om bord, lasten og forskellige administrative opgaver.

Videreuddannelse
Er du tørstig efter mere, har du mulighed for at efteruddanne dig, f.eks. med en masteruddannelse i MBA in Shipping and Logistics.