For at blive optaget på Skibsføreruddannelsen på Professionsbachelorniveau kræves 1 af følgende:
  • Gennemført en gymnasial uddannelse; studentereksamen (STX), HF, HFsøfart, HTX eller HHX.
  • Gennemført erhvervsuddannelse suppleret med dansk, matematik, engelsk, fysik, kemi, bioteknologi eller geovidenskab, hvoraf 2 af fagene skal være opnået på B-niveau, resten minimum på C-niveau.
  • Gennemført Adgangskursus til ingeniøruddannelserne, som supplement til en erhvervsfaglig uddannelse, samt minimum 2 års relevant erhvervserfaring.
Er du i besiddelse af relevant erhvervserfaring af minmum 2 års varighed, kan der være tale om en indiviuel kompetencevurdering - dette kan træde i stedet for kravet om en erhvervsuddannelse.For at få sønæringsbevis efter endt uddannelse skal du have 12 måneders sejltid i handelsskibe over 500 BT og, heraf 6 måneder udenfor kystfart. Opfylder du ikke sejltidstidskravet, vil du skulle optjene yderligere sejltid i praktik eller som skibsassistent, indtil du har sejltiden.