Ubefaren skibsassistent

Uddannelsen til skibsassistent er starten på din maritime karriere!

På den Grundlæggende Maritime Uddannelse til skibsassistent bliver du klædt på til en fremtid i den tekniske og maritime sektor. Du får en bred indsigt i teknisk teori koblet med praktisk erfaring og godt håndelag, så du kan varetage de praktiske og daglige opgaver ombord på et skib. Du lærer om navigation og får kendskab til skibets opbygning og indretning, og du lærer at forstå materialer, teknologi og de tekniske principper, som anvendes i erhvervet.

Uddannelsen er samtidig en dannelsesrejse, hvor du bliver rustet til hverdagens opgaver. Mens du læser på skolen, bor du på vores skolehjem, som danner en tryg og velordnet ramme for dig. Her lærer du også at lave mad, betale regninger og om almen hygiejne og rengøring etc.

Allerede efter 20 ugers uddannelse, når du har gennemført og bestået ”Indledende emner”, får du et kompetencegivende certifikat til at sejle som ubefaren skibsassistent. Herefter er du klar til at komme til søs og optjene fartstid (sejltid).

Du kan vælge at tage uddannelsen på land, til søs, eller som en kombi. Læs mere herunder.

Læs mere om studiestart her

Studiestart: 

31. juli 2023

Ansøgningsfrist 24. juli

 • Uddannelsesniveau:
  · Maritim Adgangsgivende Grunduddannelse

 • Varighed:
  · 
  20 uger

 • Adgangskrav:
  · 
  Minimum 9. klasses eksamen
  · Gyldigt sundhedsbevis
  · Du skal være fyldt 17½ år
    (16 år hvis du har en uddannelsesaftale)

 • Økonomi:
  · 
  SU-berettiget

 • Studieordning:
  · 
  Download

 • Uddannelsessted:
  · 
  MARTEC Kragholmen

skibsassistent_land

Skibsassistent på land

Vælger du uddannelsen på land, læser du på MARTEC Kragholmen og bor på MARTECs skolehjem. Her kan du dyrke de fritidstilbud og aktiviteter, som udbydes på skolen og af lokale foreninger og sportsklubber. Vælg mellem studiestart i januar eller juli. Læs mere og søg ind her på siden.

skibsassistent_kombi

Skibsassistent kombi

Vælger du skibsassistent kombi er der inkluderet et minitogt på 6-7 uger med Skoleskibet DANMARK. Ellers foregår uddannelsen på MARTEC Kragholmen, hvor du bor på MARTECs skolehjem og kan dyrke de fritidstilbud og aktiviteter, som udbydes lokalt og på skolen.

skibsassistent_søs

Skibsassistent til søs

Vælger du skibsassistent til søs, foregår din uddannelse om bord på Skoleskibet DANMARK. Inden togtet skal du gennemføre et kort skoleophold på MARTEC Kragholmen, hvor du bor på MARTECs skolehjem. Bemærk at uddannelsen til søs foregår på engelsk.

Derfor skal du blive ubefaren skibsassistent?

 • Kom hurtigt til søs med kun 20 ugers uddannelse

 • Springbræt til alle de maritime uddannelser – adgangsgivende til flere maritime uddannelser

 • Gode jobmuligheder til søs

Praktisk information

Den Grundlæggende Maritime Uddannelse til skibsassistent er opbygget af tre dele, hvor uddannelsen til ubefaren skibsassistent er første del af uddannelsen.

1. Ubefaren skibsassistent (GMU) - Indledende emner på 20 uger

Når du har gennemført og bestået Indledende emner og har fået dit kompetencegivende certifikat, er du uddannet ubefaren skibsassistent og klar til at komme til søs at arbejde eller til at komme i praktik, hvis du gerne vil læse videre.

Du lærer om håndværksfag samt maskin-, el-lære og maskinvedligehold. Derudover får du undervisning i maritime fag som vagttjeneste, søvejsregler og skibsteknik, maritimt engelsk, arbejdssikkerhed og arbejdsmiljø, brandbekæmpelse, søsikkerhed, førstehjælp, hygiejnekursus for søfarende og grundlæggende tankskibskursus.

Vælger du GMU med sejlads, er der inkluderet et minitogt med Skoleskibet DANMARK i din uddannelse. Du starter din uddannelse på MARTEC Kragholmen, hvor du i løbet af de første uger lærer de grundlæggende færdigheder, du skal bruge for at kunne komme ud at sejle med Skoleskibet. Herefter påmønstrer du Skoleskibet DANMARK. Under togtet foregår undervisningen ombord på DANMARK, hvor teori og praksis kobles sammen med vagttjeneste og arbejde på skibet. Efter togtet fortsætter din uddannelse på MARTEC Kragholmen.

 

2. Praktik til søs – optjening af 12 måneders effektiv sejltid

Hvis du vil læse videre, skal du først i praktik, og din praktikperiode foregår på et handelsskib. MARTEC er medunderskriver på din praktikaftale, men du skal selv finde et praktiksted. Vi hjælper dig gerne med dine ansøgninger om praktikplads, og alt efter hvilken praktikplads du finder, kan du være heldig at komme langt omkring i verden. I din praktikperiode indgår du blandt andet i brovagten, og du skal også have maskinrumstjeneste.

Din praktikperiode er færdig, når du har optjent 12 måneders effektiv sejltid, som er kravet for at kunne læse videre. Det kan tage op til 2 år at optjene den effektive sejltid, da du er hjemme på ferie mellem sejlperioderne. Normalt får du løn under praktikken, også når du er hjemme.

Praktikken skal gennemføres med uddannelsesbog, og man skal have underskrevet sit vagtholdsbevis, før der kan udstedes befaren.

 

3. Befaren Skibsassistent - Afsluttende emner på 20 uger

Når du har optjent 12 måneders effektiv sejltid, kan du komme ind på Afsluttende emner, som er et 20 ugers skoleophold, hvor du videreuddanner dig til befaren skibsassistent.

Som befaren skibsassistent kan du fx arbejde i specialskibsfarten (vindmølleskibe/slæbebåde/uddybningsfaretøjer/entreprenørfartøjer) i nordeuropæisk fart, eller på de danske færger. Jobmulighederne som befaren skibsassistent er gode, og lønningerne er høje.


Kystskipper

Hvis du vil være navigatør, kan du i stedet for at afslutte med uddannelsen til befaren skibsassistent vælge at tage uddannelsen til kystskipper. Du kan allerede påbegynde vores Kystskipper FLEX uddannelse, mens du er i praktik til søs, når du har optjent halvdelen af din sejltid. På Kystskipper FLEX læser du, mens du sejler. Du kan også færdiggøre din sejltid og derefter tage uddannelsen med tilstedeværelse på MARTEC.

Læs mere om kystskipper-uddannelsen her.

GMU på land:

Når du læser til skibsassistent bor du sammen med dine medstuderende på vores skolehjem på MARTEC Kragholmen, hvor al undervisningen også foregår. 

 

GMU med sejlads:

Før og efter sejladsen med Skoleskibet DANMARK bor du sammen med dine medstuderende på vores skolehjem på MARTEC Kragholmen, hvor undervisningen også foregår.

Læs mere om skolehjemmet og studiemiljøet på skolen her

Efter uddannelse kan følgende certifikater udstedes:

 • STCW A-V/1 Basic Safety Training
 • STCW A-VI/6 Competence for seafarers with designated security duties
 • 2-delt vagtholdsbevis efter STCW A-II/4
 • STCW A-VI/4 Medical first aid
 • Hygiejnecertifikat for søfarende
 • Grundlæggende tankskibsoperationer jf. STCW A-V/1-1 & A-V/1-2
 • Bevis for brandbekæmpelse i skibe STCW (VI/1-2).

Uddannelsen er SU-berretiget. Hvis du er fyldt 18 år, får du SU som udeboende, da du bor på vores skolehjem/Skoleskibet DANMARK under uddannelsen. Er du under 18 år, er det gratis at bo på skolehjemmet.

Du skal selv søge SU - læs mere på www.su.dk. Her kan du læse om takster, krav og dine muligheder.

Du kan også få hjælp vedr. SU ved at kontakte MARTEC på telefon 96 20 88 75.

Se vores prisberegner for uddannelserne her

Adgangskrav til ”Indledende emner”

 • Du skal være fyldt 17,5 år (har du en uddannelsesaftale med et rederi kan du optages på uddannelsen, når du er fyldt 16 år)
 • 9. klasses afgangseksamen (med et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk og matematik). Eller vurderes egnet af MARTEC gennem en samtale/evt. prøve
 • Sund og rask (ikke farveblind) og skikket til udkig. Du skal have et gyldigt sundhedsbevis, som du kan få ved at henvende dig hos en søfartslæge. Søfartsstyrelsen dækker udgifterne ved lægeundersøgelsen, når du søger ind på uddannelsen.

Den Grundlæggende Maritime Uddannelse åbner for mange spændende maritime uddannelsesmuligheder. Hvis du vil læse videre, kan du efter din optjening af sejltid vende tilbage til skolen og læse videre til befaren skibsassistent eller påbegynde din uddannelse til fx skibsfører, der er den øverstbefalende på skibet. Du kan også læse til kyst- eller sætteskipper.

Hvis du vil læse en teknisk maritim uddannelse, kan du læse til befaren skibsassistent og derefter tage Skibsmaskinistuddannelsen på kun ét år. Den giver dig ret til at sejle som maskinmester i skibe op til 3000 kW.

Læs mere om befaren skibsassistent her
Læs mere om kystskipper her
Læs mere om sætteskipper her
Læs mere om skibsfører her
Læs mere om skibsmaskinist her

Skibsassistent på Skoleskibet

Er du mellem 17-23 år og har du ikke tidligere påbegyndt eller gennemført en maritim uddannelse, kan du søge ind på Skoleskibet DANMARK.

Video-rundvisning på skolen

Kom med på en guidet tur rundt på skolen. Hør studerende fortælle, hvordan det er at gå på MARTEC, og hvordan teori og praksis går hånd i hånd på uddannelserne.

KRH-skolehjem

Bo på skolen mens du læser

Under uddannelsen til skibsassistent bor du på MARTECs skolehjem og kan dyrke de fritidstilbud og aktiviteter, som udbydes på skolen og via lokale foreninger og sportsklubber.

Spørgsmål og svar

Man kan ikke bare stikke til søs, som man måske kunne i gamle dage. Det kræver som minimum noget sikkerhedsuddannelse. Man kan godt komme ud som rengøringsassistent eller opvasker på en færge med nogle få sikkerhedskurser, men vil man noget mere, er det smart at starte med uddannelsen til skibsassistent. Her får man på de første 20 uger af uddannelsen alle de kurser der skal til for at starte sin karriere til søs.

Du skal være fyldt 17½ år inden du kan starte på uddannelsen. Du skal som minimum være bestået 9. klasse med et gennemsnit på 2,0 i dansk og matematik. Og så skal du kunne få udstedt et sundhedsbevis for søfarende uden begrænsninger.

Et sundhedsbevis får man ved en dansk søfartslæge. Dem er der flere af rundt om i landet, men flest i de byer hvor der kommer mange søfarende igennem. Det er et krav at du har et sundhedsbevis for at kunne påmønstre et skib. Søfartslægen kontrollerer at du er nogenlunde sund og rask, og at dit syn er nogenlunde normalt. Du må ikke være farveblind, da du skal kunne se forskel på rød og grøn for at kunne gå vagt på skibet.

Sygdomme der vil gøre at du ikke kan få et sundhedsbevis kunne f.eks. være epilepsi eller sukkersyge, og i det hele taget sygdomme der gør, at det ikke er smart at du ikke kan komme hurtigt på sygehuset. Har man ADHD, eller andre lignende diagnoser, så vil det være op til en vurdering af din funktionsevne, om du kan få et sundhedsbevis.

Når først skoleopholdet er betalt, er der ikke yderligere udgifter. Man låner de bøger, der skal bruges, men kan selvfølgelig også købes, hvis man ønsker det. Vi forventer dog selvfølgelig at du selv har almindelige skoleredskaber med såsom papir, blyanter, lommeregner, og en mappe til papirer. Brug i øvrigt prisberegneren for at se hvad din pris bliver.

SU er, indtil du fylder 20 år, afhængig af dine forældres indkomst. Andre ting, såsom børn, kan også påvirke hvor meget du kan få i støtte. Du kan derfor selv beregne beløbet her: https://www.su.dk/satser/. Uddannelsen er en ungdomsuddannelse.

Særlig uddannelsesstøtte gives på afslutningskurset til befaren skibsassistent, og til skibsassistentkurset for faglærte og er en speciel støtte fra Søfartsstyrelsen, og derfor ikke SU. Man må ikke modtage penge andre steder fra, når man får den særlige uddannelsesstøtte.

Der er stor forskel på hvad de forskellige rederier betaler i løn. Som ubefaren er der mange der får omkring 8-10.000 udbetalt hver måned, og nogle få får måske helt op til 14.000 udbetalt. Lønnen får man hver måned, også når man er hjemme.

Fagene spænder meget vidt. På et skib kan man jo ikke rigtig ringe efter nogen, og derfor skal man kunne det meste selv. Derfor bliver du uddannet røgdykker på uddannelsen, og får også et hygiejnebevis, så du må håndtere fødevarer. Du skal have førstehjælp, og søsikkerhed, så du kan redde dig selv og andre, hvis noget går galt. Og så er der selvfølgelig også fag, der skal give dig den grundlæggende viden om skibe, og det arbejde du skal ud at udføre; skibsteknik, vagttjeneste, motor og el-lære og arbejdssikkerhed. I den praktiske del ligger fag som praktisk sømandsskab (knob og stik), og værkstedslære (svejs og metalarbejde).
Alle fag afsluttes enkeltvis med en enten praktisk eller teoretisk prøve, der skal bestås for at bestå hele uddannelsen.

Rederierne er meget forskellige, og hvor længe man er væk afhænger af, hvordan de sejler. Dem der er væk i længst tid ad gangen er typisk ude 4 uger og så hjemme 4 uger bagefter. Mange kører også med 14 dage ude/14 dage hjemme. Og så er der en del af færgerne herhjemme, hvor man ikke sover om bord, men skal møde på arbejde hver dag, og kommer hjem hver dag.