Skibsassistent med svendebrev

Med et svendebrev inden for jern og metal kan du uddanne dig til skibsassistent på 10 uger. Det er en hurtig måde at komme ud at sejle og opleve verden fra søsiden. På MARTEC bliver du klædt på inden for emner som søsikkerhed, krankørsel, praktisk sømandskab, skibsteknik, arbejdsmiljø, maritim sikring, røgdykning samt meget mere.

Som skibsassistent kan du arbejde i hele verden og opleve livet til søs med mange forskellige opgaver om bord. Du bliver skibets alt-mulig-mand og skal både hjælpe på dækket og i maskinen. Opgaverne kan bestå i daglig vedligehold, kranarbejde, fastgøring af trosser og wirer, betjening af spil, tjek af surringsgrej, vagttjeneste/brandrundering, mindre reparationsopgaver og andet forefaldende arbejde.

Når du har bestået ubefaren skibsassistent uddannelsen, kan du tage arbejde til søs som ubefaren skibsassistent. Når du efterfølgende har optjent 1 års effektiv fartstid (sejltid) og fået udfyldt din uddannelsesbog, kan du opnå betegnelsen befaren skibsassistent. Som befaren skibsassistent har du mange muligheder for videreuddannelse, lige fra små kurser til lange uddannelser.

Der er studiestart 2 gange om året på uddannelsen – forår og efterår.

Studiestart: 

11. april 2023

Ansøgningsfrist 4. april

 • Uddannelsesniveau:
  · Erhvervsfaglig uddannelse

 • Varighed:
  ·
  10 uger

 • Adgangskrav:
  ·
  Relevant faglig uddannelse eller svendebrev inden for jern og metal
  · Gyldigt sundhedsbevis

 • Økonomi:
  ·
  Uddannelsesgodtgørelse fra Søfartsstyrelsen svarende til dagpengesats

 • Studieordning:
  · 
  Download

 • Uddannelsessted:
  · 
  MARTEC Kragholmen

Derfor skal du blive skibsassistent med svendebrev?

 • Kom hurtigt til søs med kun 10 ugers uddannelse

 • Gode jobmuligheder til søs

 • Springbræt til alle de maritime uddannelser
  – adgangsgivende til flere maritime uddannelser

   

   

Praktisk information

På uddannelsen undervises du blandt andet i følgende:

 • Kendskab til skibes opbygning, indretning, maskineri og andet udstyr
 • Kendskab til skibets navigatoriske og maskintekniske arbejdsområder
 • Almindeligt forekommende arbejde om bord på et skib samt udførelse af dette
 • Udvikling og bevarelse af et sikkert og sundt arbejdsmiljø
 • Arbejde om bord med tovværk, wire og surringsgrej
 • Dæks- og maskinarbejde med normalt forekommende håndværktøj og maskiner
 • Brovagt samt teoretisk uddannelse til vagtholdsbevis
 • Grundlæggende søsikkerhed, samt anvendelse og vedligeholdelse af redningsmidler
 • Udføre mindre transportprocesser ved håndtering af kraner mv.
 • Grundlæggende tankskibsoperationer for olie-, kemikalie- og gastankskibe
 • Sikringsberedskab og særlige sikringsopgaver på skibe
 • Duelighedsbevis i motorpasning
 • Kommunikation på et aktivt engelsk niveau inden for professionens relevante områder
 • Praktisk brandbekæmpelse
 • Førstehjælp

Under uddannelsen bor du sammen med dine medstuderende på vores skolehjem på MARTEC Kragholmen, hvor undervisningen også foregår.

Læs mere om skolehjemmet og studiemiljøet på skolen her

Efter uddannelse kan følgende certifikater udstedes:

 • Skibsassistent med svendebrev (Efter 12 måneders sejltid kan dette ombyttes til befaren skibsassistentbevis.*)
 • Attest for bestået duelighedsprøve i betjening af redningsbåde, -flåder STCW (VI/2-1). *)
 • Bevis for grundlæggende uddannelse i søsikkerhed. STCW (VI/1-1, 1-3 og 1-4).
 • Attest for bestået duelighedsprøve i motorpasning. *)
 • Bevis for brandbekæmpelse i skibe STCW (VI/1-2).
 • Bevis for førstehjælp STCW (VI/4 1-3).
 • Bevis for uddannelse i særlige sikringsopgaver - ISPS. STCW (VI/6-4).
 • Attest for elektroteknisk menig STCW (III/7).
 • 2-delt vagtholdsbevis STCW (II/4). *)

*) Attester kan byttes mod betaling til beviser, når betingelser er opfyldt.

Du kan blive optaget på uddannelsen, hvis du har en relevant faglig uddannelse.


Følgende uddannelser har MARTEC vurderet til at være relevante til direkte optag:

 • Industriteknikeruddannelsen
 • Værktøjsmageruddannelsen
 • Skibsbyggeruddannelsen
 • Smedeuddannelsen - herunder klejnsmed
 • Auto- og autoelektrouddannelsen
 • Lastvognsmekanikeruddannelsen
 • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
 • Finmekanikeruddannelsen
 • Skibsmontøruddannelsen
 • Beslagsmedeuddannelsen
 • Karosserismedeuddannelsen
 • Kølemontøruddannelsen
 • Bådmekaniker


Følgende uddannelser kræver gennemførelse af 1 uges svejsekursus:

 • VVS-uddannelsen
 • Elektrikeruddannelsen
 • Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Automatik- og procesuddannelsen
 • Flymekanikeruddannelsen
 • Metalsmedeuddannelsen
 • Procesoperatør


Har du en af nedenstående uddannelser kan du kontakte skolen for at få lavet en realkompetencevurdering for optaget, hvor vi kan lave en individuel plan for, hvor meget supplerende værkstedsskole der er nødvendig:

 • Bådebygger/skibstømreruddannelsen
 • Maritime håndværksfag
 • Formeruddannelsen
 • Data- og kommunikationsuddannelsen


Undtagelser fra krav:

Mener du selv, at du har en relevant uddannelse, men som ikke er nævnt herover, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan vurdere om der er baggrund for at foretage en realkompetencevurdering.


Gyldigt sundhedsbevis påkrævet!
For at kunne optages på uddannelsen, skal du have gyldigt sundhedsbevis uden begrænsning – dette vil du typisk ikke kunne få, hvis du har diabetes eller epilepsi eller får medicin for ADHD. Derudover skal du være skikket til udkig, og du må heller ikke være farveblind. Du skal henvende dig hos en søfartslæge for at få beviset. Søfartsstyrelsen dækker udgifterne ved lægeundersøgelsen, når du søger ind på uddannelsen.

Som skibsassistent åbner der sig en lang række jobs på danske skibe, og du kan vælge at arbejde som skibsassistent, eller videreuddanne dig inden for det maritime Danmark. Skibsassistentuddannelsen er nemlig adgangsgivende til mange maritime uddannelser, og du har derfor mange muligheder for videreuddannelse lige fra små kurser til lange uddannelser.

Mange vælger at tage efteruddannelseskurset ”Duelighed i sejlads, Erhverv” samt radiokurset ”ROC”, som samlet tager 4 uger. Med det må du sejle som styrmand på skibe op til 200 bruttotons, når du også er befaren skibsassistent.

Du kan også læse til kystskipper, sætteskipper eller skibsfører.

Hvis du er mere interesseret i den tekniske del, så kan du tage skibsmaskinistuddannelsen på et år. Den giver dig ret til at sejle som maskinmester i skibe op til 3000 kW.

forskning

SPS

Du kan søge om Specialpædagogisk Støtte når du er optaget. SPS skal sikre, at studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

Video-rundvisning på skolen

Kom med på en guidet tur rundt på skolen. Hør studerende fortælle, hvordan det er at gå på MARTEC, og hvordan teori og praksis går hånd i hånd på uddannelserne.

Frhavn-studieby

Frederikshavn som studieby

Er du til mountain biking, vandreture, vandsport, fodbold, håndbold eller ishockey? Der er masser af sportsklubber at vælge mellem samt en af Danmarks længste gågader.