Kurset varer 10 uger og klæder dig på inden for emner som, søsikkerhed, krankørsel, praktisk sømandsskab, skibsteknik, arbejdsmiljø, maritim sikring, røgdykning, samt meget mere.

Hvad lærer du som skibsassistent?

 • Almindeligt forekommende arbejde om bord i et skib
 • Brovagt samt dæks- og maskinarbejde med normalt forekommende håndværktøj og maskiner
 • Kendskab til skibes opbygning, indretning, maskineri og andet udstyr
 • Kendskab til skibets navigatoriske og maskintekniske arbejdsområder
 • Sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige risici ved arbejdets udførelse
 • Udvikling og bevarelse af et sikkert og sundt arbejdsmiljø
 • Udføre konkrete vedligeholdelses- og reparationsopgaver om bord
 • Anvende og vedligeholde redningsmidler
 • Arbejde om bord med tovværk, wire og surringsgrej
 • Arbejde i overensstemmelse med fastsatte normer for kvalitet
 • Praktisk brandbekæmpelse
 • Forbedring af arbejdets udførelse og kvalitet
 • Anvende og kommunikere på et aktivt engelsk inden for de for professionen relevante områder
 • Indgå i samarbejde omkring planlægning af arbejdsopgaverne
 • Udføre praktiske opgaver i forbindelse med almindeligt skibsarbejde
 • Udføre mindre transportprocesser ved håndtering af kraner mv.
 • Teoretisk uddannelse til vagtholdsbevis
 • Grundlæggende søsikkerhed
 • Førstehjælp
 • Grundlæggende tankskibsoperationer for olie-, kemikalie- og gastankskibe
 • Duelighedsbevis i motorpasningS
 • ikringsberedskab og særlige sikringsopgaver i skibe

Bevis som skibsassistent med svendebrev
Der kræves 1 års effektiv farttid for at opnå betegnelsen Befaren Skibsassistent. Det betyder, at hvis du ikke har 12 måneders effektiv sejltid inden da, skal du sejle som ”Skibsassistent med svendebrev” indtil sejltidskravet er opfyldt.