Du kan deltage på kurset, hvis du har en relevant faglig uddannelse. Følgende uddannelser har MARTEC vurderet til at være relevante til direkte optag:

1) Industriteknikeruddannelsen
2) Værktøjsmageruddannelsen
3) Skibsbyggeruddannelsen
4) Smedeuddannelsen - Herunder klejnsmed
5) Auto- og autoelektrouddannelsen
6) Lastvognsmekanikeruddannelsen
7) Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
8) Finmekanikeruddannelsen
9) Skibsmontøruddannelsen
10) Beslagsmedeuddannelsen
11) Karosserismedeuddannelsen
12) Kølemontøruddannelsen
13) Bådmekaniker

Uddannelser, hvor adgang til skibsassistentkursus for personer med svendebrev forudsætter gennemført supplerende værkstedsskole, bestående af 1 uges svejsekursus.

1) VVS-uddannelsen – 1 uges svejsekursus
2) Elektrikeruddannelsen – 1 uges svejsekursus
3) Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen – 1 uges svejse kursus
4) Elektronik- og svagstrømsuddannelsen – 1 uges svejsekursus
5) Automatik- og procesuddannelsen - 1 uges svejsekursus
6) Flymekanikeruddannelsen – 1 uges svejsekursus
7) Metalsmedeuddannelsen – 1 uges svejsekursus
8) Procesoperatør - 1 uges svejsekursus

Har du en af nedenstående uddannelser kan du kontakte skolen for at få lavet en realkompetencevurdering for optaget, hvor vi kan lave en individuel plan for, hvor meget supplerende værkstedsskole der er nødvendig.

1) Bådebygger/skibstømreruddannelsen
2) Maritime håndværksfag
3) Formeruddannelsen
4) Data- og kommunikationsuddannelsen

Undtagelser fra krav
Mener du selv, at du har en relevant uddannelse udover ovenstående, er du velkommen til at kontakte os, så vi kan vurdere om der er baggrund for at foretage en realkompetencevurdering.

Gyldigt sundhedsbevis påkrævet!
For at kunne optages på uddannelsen, skal du have gyldigt sundhedsbevis uden begrænsning – dette vil du typisk ikke kunne få, hvis du har diabetes eller epilepsi eller får medicin for ADHD. Derudover skal du være skikket til udkig, og du må heller ikke være farveblind. Du skal henvende dig hos en søfartslæge for at få beviset. Søfartsstyrelsen dækker udgifterne ved lægeundersøgelsen.