(ubefaren skibsassistent)

Hvis du har et svendebrev inden for jern og metal, kan du uddanne dig til ubefaren skibsassistent på 10 uger. Det er en hurtig måde at komme ud og sejle på og opleve verden fra søsiden.

Som skibassistent arbejder du i hele verden og oplever livet til søs med mange forskellige opgaver om bord. Du bliver skibets alt-mulig-mand og skal både hjælpe på dækket og i maskinen. Opgaverne kan bestå i daglig vedligehold, kran-arbejde, fastgøre trosser og wirer, betjening af spil, tjek af surringsgrej, vagttjeneste/brandrundering, mindre reparationsopgaver og andet forefaldende arbejde.

Certifikater
Efter endt uddannelse kan følgende certifikater udstedes:

  • Skibsassistent med svendebrev. (efter 12 mdrs sejltid kan dette ombyttes til befaren skibsassistentbevis). *
  • Attest for bestået duelighedsprøve i betjening af redningsbåde, -flåder STCW (VI/2-1). *)
  • Bevis for grundlæggende uddannelse i søsikkerhed. STCW (VI/1-1, 1-3 og 1-4).
  • Attest for bestået duelighedsprøve i motorpasning. *)
  • Bevis for brandbekæmpelse i skibe STCW (VI/1-2).
  • Bevis for førstehjælp STCW (VI/4 1-3).
  • Bevis for uddannelse i særlige sikringsopgaver - ISPS. STCW (VI/6-4).
  • Attest for elektroteknisk menig STCW (III/7).
  • 2-delt vagtholdsbevis STCW (II/4). *)

*) Der betales kr. 500,00 for at bytte attester til beviser, når betingelser er opfyldt.