Befaren skibsassistent

Er du ubefaren skibsassistent og har optjent 12 måneders effektiv fartstid (sejltid) kan du læse videre til befaren skibsassistent. Som befaren skibsassistent skal du selv være i stand til at vælge mellem de forskellige løsningsmuligheder til en given opgave. Samtidig skal du kunne vurdere sikkerhedsaspekter ved de arbejdsopgaver, du bliver sat til at udføre.

Skoleopholdet er på 20 uger, hvor vi vil samle op på din viden fra din fartstid (sejltid) og bygge yderligere på din uddannelse. Du lærer blandt andet krankørsel og får opfrisket din teori om arbejdsmiljø og en lang række andre fag. Du får også værkstedstimer samt praktisk og teoretisk undervisning i brug af redningsmidler.

Uddannelsen afsluttes med en 3 ugers sammensat opgave, hvor du i samarbejde med dine medstuderende skal løse en given opgave af erhvervsmæssig karakter.

Der er studiestart 2 gange om året på uddannelsen – i januar og august.

Se mere om studiestart her.

Studiestart: 

10. januar 2023

Ansøgningsfrist 3. januar

 • Uddannelsesniveau:
  · Erhvervsfaglig uddannelse

 • Varighed:
  · 
  20 uger

 • Adgangskrav:
  ·
  Bestået "indledende emner"
  · Godkendt uddannelsesbog
  · 12 mdr. sejltid
  · Gyldigt sundhedsbevis
  · Underskrevet vagtholdsbevis

 • Økonomi:
  ·
  Særlig uddannelsesstøtte

 • Studieordning:
  · 
  Download

 • Uddannelsessted:
  · 
  MARTEC Kragholmen

Derfor skal du blive befaren skibsassistent?

 • Jobmulighederne som befaren skibsassistent er gode og lønningerne er høje.

 • Som befaren skibsassistent har du mange muligheder for videreuddannelse lige fra små kurser til lange uddannelser.

   

   

Praktisk information

Den Grundlæggende Maritime Uddannelse til skibsassistent er opbygget af tre dele, hvor uddannelsen til befaren skibsassistent er den tredje og afsluttende del af uddannelsen.

Du vil stifte bekendskab med flg. fagemner:

 • Vedligehold
 • Maskin- og el-lære samt maskinvedligehold
 • Hydraulik, automation og køleanlæg
 • Praktisk sømandskab – krankørsel
 • Søsikkerhed
 • Arbejdsmiljø
 • Værkstedsskole
 • Projektarbejde

Under uddannelsen bor du sammen med dine medstuderende på MARTECs skolehjem på Kragholmen, hvor undervisningen også foregår.

Læs mere om skolehjemmet og studiemiljøet på skolen her

Efter uddannelse kan følgende certifikater udstedes:

 • Certifikat som befaren skibsassistent jf. STCW
 • Fuldgyldigt vagtholdsbevis, jf. STCW-konventionens reglement II/4,
 • Duelighedsbevis i motorpasning
 • §17-bevis
 • STCW (VI/6-4) bevis for uddannelse i særlige sikringsopgaver
 • Tankskibsbevis
 • STCW (III/7) ETR
 • STCW (VI/1-1) Refresher Søsikkerhed og
 • STCW (A-VI/2-1) Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats

Adgangskrav til Afsluttende emner

 • Ubefaren skibsassistent (bestået ‘Indledende emner’)
 • Underskrevet vagtholdsbevis
 • Godkendt uddannelsesbog
 • 12 måneders sejltid
 • Gyldigt sundhedsbevis

Som befaren skibsassistent kan du fx arbejde i specialskibsfarten (vindmølleskibe/slæbebåde/uddybningsfaretøjer/entreprenørfartøjer) i nordeuropæisk fart, eller på de danske færger. Jobmulighederne som befaren skibsassistent er gode, og lønningerne er høje.

Du kan også videreuddanne dig inden for det maritime Danmark. Skibsassistentuddannelsen er adgangsgivende til mange maritime uddannelser, og som befaren skibsassistent har du mange muligheder for videreuddannelse, lige fra små kurser til lange uddannelser.

Mange vælger at tage efteruddannelseskurset ”Duelighed i sejlads, Erhverv” samt radiokurset ”ROC”, som samlet tager 4 uger. Med det må du sejle som styrmand på skibe op til 200 bruttotons, når du er befaren skibsassistent. Man kan allerede tage disse kurser som ubefaren skibsassistent.

Er du interesseret i navigation kan du læse videre til kystskipper, sætteskipper eller til skibsfører. 

Hvis du er mere interesseret i den tekniske del, så kan du tage skibsmaskinistuddannelsen på et år. Den giver dig ret til at sejle som maskinmester i skibe op til 3000kW.

Som befaren skibsasistent kan du også læse videre til maskinmester. Mangler du de boglige kvalifikationer for at blive optaget, kan du starte uddannelsen til maskinmester med et adgangskursus på 6 måneder.

forskning

SPS

Du kan søge om Specialpædagogisk Støtte når du er optaget. SPS skal sikre, at studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

Video-rundvisning på skolen

Kom med på en guidet tur rundt på skolen. Hør studerende fortælle, hvordan det er at gå på MARTEC, og hvordan teori og praksis går hånd i hånd på uddannelserne.

Frhavn-studieby

Frederikshavn som studieby

Er du til mountain biking, vandreture, vandsport, fodbold, håndbold eller ishockey? Der er masser af sportsklubber at vælge mellem samt en af Danmarks længste gågader.