Adgangskrav til "Afsluttende emner"

  • Bestået ‘Indledende emner’.
  • 12 måneders sejltid i søgående handelsskibe over 20BT.
  • Godkendt uddannelsesbog eller 18 måneders sejltid.
  • Gyldigt sundhedsbevis.

For at blive optaget på kurset, skal du have bestået Grundkurset, have gyldigt sundhedsbevis, og have mindst 12 måneders sejltid i søgående handelsskibe over 20BT.