Adgangskrav til "Afsluttende emner"

  • Bestået ‘Indledende emner’.
  • 6 måneders effektiv sejltid.
  • Godkendt uddannelsesbog.
  • Gyldigt sundhedsbevis.

For at blive optaget på kurset, skal du have bestået Grundkurset, have gyldigt sundhedsbevis, og have mindst 6 måneders sejltid i søgående handelsskibe over 20BT.

OBS OBS OBS
Fra og med januar 2020 overgår afslutningskurset til at følge bekendtgørelsen for den grundlæggende maritime uddannelse. Det betyder i praksis at adgangskravet bl.a. ændres til mindst 12 måneders sejltid i søgående handelsskibe over 20BT, gyldigt sundhedsbevis samt godkendt uddannelsesbog. Har du ingen uddannelsesbog, kan du fortsat optages, hvis du har mindst 18 mdrs sejltid.