(befaren skibsassistent - afsluttende emner)

Dette skoleophold er på 20 uger, hvor vi vil bygge yderligere på din uddannelse, samle op på din viden fra praktikopholdet, og du vil tilegne dig helt nye kompetencer i løber af de afsluttende emner.

Forskellen fra de indledende til de afsluttende emner er, at du nu selv skal være i stand til at vælge mellem de forskellige løsningsmuligheder til en given opgave. Samtidig skal du kunne vurdere sikkerhedsaspekter, ved de arbejdsopgaver du bliver sat til at udføre. De afsluttende emner ender med en 3 ugers sammensat opgave, hvor du i samarbejde med dine medstuderende skal løse en given opgave af erhvervsmæssig karakter.