Uddannelsen til sætteskipper omfatter bla. følgende fagemner:

 • Navigation
 • Vagttjeneste
 • Meteorologi
 • Søret og administration
 • Maritim ledelse
 • Engelsk
 • Kommunikation
 • Sikkerhed og miljøbeskyttelse
 • Brandbekæmpelse og brandledelse
 • Maritim sikring
 • Sygdomsbehandleruddannelse
 • Skibsteknik og lastbehandling
 • Maskinlære
 • Maritim teknologi.

Uddannelsens varighed
3 semestre = 1,5 år.