Med en maskinmesteruddannelse får du rigtig mange jobmuligheder inden for en lang række tekniske områder både på land og til søs. Omtrent 4 ud af 5 maskinmestre arbejder i virksomheder i land.

Maskinmestre bliver i dag ansat i stadig flere forskellige tekniske sektorer og i forskellige typer af stillinger. Du kan f.eks. blive ansat som projektleder eller projektingeniør og blive den person, som styrer store tekniske projekter fra specifikation og beregninger over opbygning/anlæg og til indkøring og idriftsættelse. Her bliver det dit ansvar, at budgettet holdes og løsningen fungerer.

Du kan også blive salgsingeniør eller teknisk sælger, hvor du arbejder som virksomhedens bindeled til kunder. Her vil dine praktiske færdigheder gøre dig i stand til at forstå og fortolke kundens behov og matche disse med virksomhedens produkter og løsninger. Nogle kører i Danmark og andre rejser rundt i hele verden.

Som energikonsulent, miljøkonsulent eller lignende arbejder du med at beregne og implementere besparelser og miljøtiltag, som kan mindske tekniske installationer og anlægs påvirkning af energiregnskabet eller miljøregnskabet. Din brede tekniske indsigt sætter dig i stand til at se på tværs af virksomheder og systemer og se de skjulte besparelser.

Som testingeniør, applikationsingeniør eller udviklingsingeniør kan du indgå i udviklingen af nye produkter i fx højteknologiske udviklings- og testcentre inden for alle tekniske sektorer. Her arbejder du fx med at afprøve nye programmer til styring, teste nye produkter eller helt nye systemer med henblik på at opnå den rette kvalitet, bedre ydelser og i sidste ende slå konkurrenterne på markedet.

Mange rejsende maskinmestre har funktion af service ingeniør, hvor de fungerer som virksomhedens repræsentant ude i verden, når produkter bryder ned eller skal indkøres. Det er et job med mange rejsetimer, men tilsvarende højere løn. Her kan du både arbejde med hænderne og udføre opgaven selv, men du kan også være den som vurderer skader eller fejl med henblik på at finde løsningen på problemet.

Dit arbejde kan også være meget mere administrativt og være med til at sikre livet og arbejdsmiljøet for dine kolleger. Som kvalitets- eller sikkerhedsmedarbejder med ansvar for procedurer og sikkerhedsledelse arbejder du med de systemer, som garanterer at produktion, service og andre processer i virksomheden foregår i overensstemmelse med de internationale og branchemæssige standarder, som virksomheden skal leve op til.

Som sejlende maskinmester enten ombord på skibe eller på offshore platforme bliver du bekendt med alle de ovenstående arbejdsområder og samtidig foregår dit arbejde i et miljø, som former dine ledelses- og beslutningsmæssige kompetencer. Til søs/offshore skal du ofte selv løse problemerne på stedet i det omfang, det er muligt. Det giver en stor teknisk indsigt og beslutningskraft at stå med ansvaret for et komplet teknisk "minisamfund". Som maskinmester til søs/offshore kan du være teknisk ansvarlig for alt fra motorkraft til fremdrift, varme, vand, elektricitet, reparationer, kvalitetssystemer, serviceeftersyn og overvågning, vareindkøb og budgetstyring. Sidst men ikke mindst, indgår du også i sikkerhedsledelsen om bord og skal derfor være rustet til at tage ansvar i nødsituationer.

Maskinmestre kan med den rette erfaring ende som energichef, vagtchef, teknisk chef, vedligeholdschef eller driftsledere. Det er også muligt at supplere sin maskinmesteruddannelsen med business fag under eller efter studiet og på den måde arbejde sig i retning af generelle lederstillinger.

Ledigheden blandt maskinmestre er blandt de laveste i Danmark, og mange maskinmestre finder arbejde allerede inden uddannelsens afslutning.

Videreuddannelse
Som maskinmester har du flere muligheder for at læse videre. Du kan f.eks. læse en cand.scient.techn. i produktionssystemer (AAU), en master i maritim teknologi (DTU), en MBA i shipping og logistik (CBS) eller en master i transport og maritim management (SDU).