Når man har færdiggjort værkstedsskolen, skal alle studerende gennemføre et projektarbejde. Der nedsættes projektgrupper på 3-6 studerende som i løbet af ca. 3 mdr. gennemfører et projektarbejde hvor der dels laves et fysisk produkt og dels en skriftlig projektrapport.

Hvilke slags projekter laver man?

Der er stor forskellighed og rammerne er brede. Underviserne hjælper gerne med at komme på idéer.

Se video-eksempler på projekter på MARTECs YouTube-kanal.
Se videoen om værksstedsskolen her