Har du en gymnasial uddannelse (HTX, HHX, STX el.lign.) starter maskinmesterstudiet med et værkstedskoleforløb, som varer 9 måneder. Formålet er, at give dig de grundlæggende håndværksmæssige færdigheder. Kurset afsluttes med et projekt, der består af både en praktisk og en skriftlig opgave. Herefter følger en praktikperiode på 9 måneder ude i en virksomhed.

På værkstedsskolen lærer du de håndværksmæssige færdigheder der er relevante for en maskinmester.

Du kommer igennem følgende 4 moduler i løbet af det første ½ år på værkstedsskolen.

  • Grundskole og pladearbejde
  • Termisk sammenføjning (svejsning)
  • Spåntagende bearbejdning (drejning og fræsning)
  • Motorlære, Hydraulik, Køleteknik og Elmontage

Start din uddannelse i Aalborg
Du kan vælge at tage maskinmesteruddannelsens indledende forløb, værkstedsskolen, på MARTECs afdeling i Aalborg. Herefter skal du i praktik inden du starter på 4. semester på MARTEC Hånbækvej i Frederikshavn.