1. semester

 • Værkstedsskole, herunder bl.a. termisk sammenføjning, spåntagende bearbejdning, pladearbejde og motorlære

2. semester

 • Værkstedsskoleprojekt
 • Virksomhedspraktik

3. semester

 • Virksomhedspraktik

4. semester

 • Termiske maskiner og anlæg, herunder fx motorlære og hydraulik mv.
 • Elektroteknik (grundlæggende elektroteknik)
 • Metodelære og Intercultural Awareness

5. semester

 • Termiske maskiner og anlæg, herunder fx energiforsyningsanlæg, styrkelære mv.
 • Elektroteknik, herunder fx elektriske maskiner og fordelingsanlæg
 • Management, herunder fx virksomhedsorganisation mv.
 • Tværfagligt el-projekt

6. semester

 • Termiske maskiner og anlæg, herunder fx miljøanlæg, væsketransport, kraftværksteknik mv.
 • Elektroteknik, herunder fx elektriske maskiner elprojektering
 • Procesanalyse og automation
 • Management – projekt

7. semester

 • Termiske maskiner og anlæg, herunder fx køleteknik, klimateknik mv.
 • Procesanalyse og automation, herunder projektarbejde
 • El-autorisation

8. semester

 • Management, herunder fx økonomi, projektledelse, sikkerheds- og vedligeholdsledelse mv.
 • Specialisering, herunder valgemner inden for fx energi og miljø, søfart, automation, management.

9. semester

 • Professionspraktik

Bachelorprojekt
OBS. Studerende med en erhvervsfaglig baggrund kan opnå merit for 1., 2. og 3. semester.