Der vil typisk i forbindelse med den daglige undervisning løbende blive arrangeret forskellige studieture til virksomheder, messer eller andre begivenheder, hvor du som studerende får indsigt i erhvervet og/eller maskinmesterprofessionen.

Eksempler på virksomhedsbesøg er:
Danfoss, Grundfos, Nordjyllandsværket, MAN Energy solutions, Alfa Laval, Fjordline, Mærsk, Ørskov og mange flere.

I slutningen af uddannelsen, typisk på 8. semester er der indlagt en lidt længere studietur. Det er de studerende selv, der tilrettelægger turen i samarbejde med en underviser. Det er også de studerende, der tager kontakt til de forskellige virksomheder og uddannelsessteder, de ønsker at besøge.

Til at finansiere studieturen søges der legater ligesom dele af overskuddet fra skolens fredagsbar ”West End” bliver også brugt på turen. Det er meget forskelligt, hvor studieturen går hen. De studerende har de seneste år besøgt virksomheder i fx USA, Spanien, Frankrig, Tjekkiet, Tyskland, Kina og Ungarn.