På uddannelsens 8. semester har de studerende mulighed for at vælge en grad af specialisering!
På MARTEC har vi valgt at udbyde valgfagspakkerne i det vi i daglig tale kalder for specialisering. De studerende vælger i løbet af 7. semester, hvilken faglig retning de ønsker at bevæge sig i.

Specialiseringerne ændrer sig løbende, men der kan typisk være tale om følgende retninger:

  • Søfart
  • Energi & miljø
  • Automation
  • Management

Det forventes at der i løbet af 2019 udbydes et internationalt forløb, hvor både danske og udenlandske studerende kan vælge en specialisering indenfor grøn teknologi til søs.

Søfartslinjen er rettet mod søfartserhvervet, og valget af denne retning giver i kombination med den øvrige maskinmesteruddannelse mulighed for en karriere til søs.

De øvrige specilelinjer henvender sig til studerende, der forventer sig en karriere på land.

Kontakt studievejlederen, hvis du har spørgsmål til linjerne.