Uddannelsen til maskinmester er en professionsbacheloruddannelse, der kombinerer et relativt højt teknisk niveau med en praktisk forståelse og tilgang til at løse konkrete problemstillinger. Dette sker både gennem den daglige undervisning og de to praktikperioder i løbet af uddannelsen.

Som en væsentlig del af uddannelsen til maskinmester skal du i praktik 2 gange.

1. praktikophold (virksomhedspraktikken), der foregår umiddelbart efter værkstedsskolen på 2. og 3 semester strækker sig over 9 mdr. Studerende med en erhvervsfaglig baggrund og/eller relevant praktisk erfaring, kan opnå merit for hele eller dele af denne praktik. Praktikken finder sted i udvalgte virksomheder og der er både mulighed for at komme i praktik i Danmark og udlandet - og til søs.

Hvad er formålet med virksomhedspraktikken?
1. praktikperiode skal give dig rutine i de faglige færdigheder, du har erhvervet på værkstedsskolen, samtidig med at du får erhvervserfaring. Det er den studerendes eget ansvar at sørge for en praktikplads, men vores praktikkoordinator er altid behjælpelige med at finde en plads.

2. praktikophold (professionspraktikken) der er indlagt på uddannelsens afsluttende semester (9. semester) skal de studerende i 10 ugers praktik. Formålet med denne praktik er at lære den studerende at arbejde udviklingsorienteret og problemløsende med professionen som maskinmester. Populært sagt skal den studerende nu ud i en virksomhed og prøve at arbejde som eller sammen med andre maskinmestre. Ved denne praktik er der i lighed med 1. praktikperiode mulighed for at komme i praktik i Danmark og i udlandet, til søs eller til lands.

I løbet af professionspraktikken finder den studerende ofte den problemstilling som dennes bachelorprojekt skal forsøge at løse. Der er også mange studerende der finder deres første maskinmesterjob i deres praktikvirksomhed.

På MARTEC har vi en praktikkoordinator, der bl.a. sørger for at formidle kontakt mellem virksomhederne og praktikanterne, ligesom der tilbydes hjælp til at indgå de formelle kontrakter i forbindelse med praktikperioderne.

Læs mere i vores praktikfolder for Værkstedsskolen - den indledende praktik
Læs mere i vores praktikfolder for Bachelorpraktikken - her