Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse med et omfang svarende til 270 ECTS-point. Uddannelsen består af en obligatorisk del, en tilvalgsdel, praktikophold og et bachelorprojekt.

Hovedelementerne i uddannelsen følgende:

EmneECTS-point
Værkstedsskole og førstehjælp45
Virksomhedspraktik45
Tværfaglige elementer10
Elektriske og elektroniske maskiner og anlæg45
Termiske maskiner og anlæg40
Procesanalyse og automation15
Ledelse, økonomi og sikkerhed20
Valgfag20
Professionspraktik15
Bachelorprojekt15
I alt270