På MARTEC hilser vi på hinanden og hjælper dem som har behov.

Det er en af vores værdier på MARTEC, at vi er engagerede. Det betyder, at det forventes at medarbejdere og studerende er engagerede i at udvikle MARTEC og sikre at alle studerende bliver så dygtige som muligt.

Derfor har vi fokus på at vi alle løfter i flok og hjælper hinanden. Hvert semester arrangeres der lektiecafé, der oftest drives af andre studerende.

Der arrangeres fra skolens side forskellige faglige arrangementer, herunder bl.a. en årlig erhvervsdag og en rederidag. På disse dage inviteres virksomheder og rederier indenfor på skolen for dels at bidrage til undervisningen og dels for at fortælle om mulighederne for praktik og jobs.

Skolen bifalder og bakker så vidt muligt altid op om relevante arrangementer der arrangeres af de studerende.

Klasserepræsentanter
På maskinmesteruddannelsen har hvert semester en klasserepræsentant, der ca. en gang om måneden mødes med studielederen, en repræsentant fra underviserne samt studievejlederen for at diskutere dagligdagen på studiet.

Hver klasse kan indsende punkter til dagsordenen og har dermed direkte indflydelse på og mulighed for at ændre, påvirke og udvikle uddannelsen og uddannelsesstedet på forskellig vis.

Klasserepræsentanterne deltager også i skolens studienævn, der mødes ca. 1 gang hvert semester. Her diskuteres uddannelsen indhold mv. på lige fod med skolens undervisere.