De studerende på MARTEC har oprettet en studieforening hvis formål er:

  • At lave vedholdende arbejde med henblik på at forbedre studiemiljøet på MARTEC
  • Støtte op om BM6’s frivillige arbejde med Fredagsbaren West End

Foreningens vedtægter kan du finde her:
2017 Vedtægter

Foreningen får et årligt tilskud til sociale aktiviteter, der fremmer studiemiljøet, via Uddannelses og Forskningsministeriet.

Referater finder du her:
2017-12-15 Referat Studieforening