Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Maskinmesteruddannelsen er en meget alsidig uddannelse, og maskinmestre finder arbejde mange steder i erhvervslivet. Uddannelsen kombinerer en lang række områder, og giver et fantastisk overblik, som er meget efterspurgt i erhvervslivet.

Teknisk chef, miljøkonsulent, driftsleder, udviklingschef osv. er nogle af de stillingsbetegnelser, som dækker over uddannede maskinmestre.

Der er forskellige måder at gennemføre maskinmesteruddannelsen på, og længere nede på siden her, kan du læse om den måde, som passer til dine forudsætninger.

Uddannelsen er en professionsbachelor, som kombinerer teori og praksis. 

Det kommer an på din baggrund.

Maskinmesteruddannelsens teoretiske del tager 3 år, og du kan opnå direkte adgang, hvis du kommer med en Eux, som kombinerer erhvervsuddannelse med studentereksamen.

Ansøgere med gymnasial eksamen skal gennemføre 9 måneders værkstedsforløb og 9 måneders virksomhedspraktik for at opnå adgang til uddannelsens teoretiske forløb, og ansøgere med håndværksmæssig baggrund skal gennemføre et adgangskursus, som tager 6 måneder.

Som nævnt ovenover, kommer det an på din baggrund.

Uanset din baggrund kommer du ikke sovende igennem uddannelsen til maskinmester. Maskinmesteruddannelsen er en krævende uddannelse, hvor læringskurven er stejl.

Det skal du være indstillet på, når du søger om optagelse på Martec.

På Martec i Frederikshavn er der studiestart 2 gange om året.

Hvis du søger optagelse på uddannelsen til maskinmester i august, skal du ansøge gennem den koordinerede tilmelding, som fordeler pladserne på videregående uddannelser.

Hvis du i stedet ønsker at påbegynde din uddannelse i januar/februar kan du ansøge via denne formular

Der er mange jobmuligheder for maskinmestre både på land og til søs.

Cirka 80% af de færdiguddannede maskinmestre finder arbejde på land, og her er deres kompetencer stærkt efterspurgte indenfor en lang række områder.

I forbindelse med den grønne omstilling, hvor samfundet skal skifte til vedvarende energikilder, vil dine kompetencer være meget efterspurgte.

Den engelske titel for en person, som har gennemført professionsbacheloren til maskinmester er: Bachelor in Technology Management and Marine Engineering.

Der er gode internationale karrieremuligheder som maskinmester. Både på land og til søs.

Har du svendebrev eller nogle års relevant erhvervserfaring men mangler de boglige kvalifikationer for at opfylde adgangskravet til at begynde på bachelor-uddannelsen til maskinmester, kan du opkvalificere dig med et halvt års adgangskursus på MARTEC. Når du har bestået adgangskurset kan du begynde direkte på bachelor-uddannelsen. 

Du kan tage 1. semester i Aalborg.

Første halvdel af 2. semester er projektperiode og denne foregår i den store projekthal på MARTEC i Frederikshavn og anden halvdel af 2. semester er en del af praktikken.

Det er forskelligt alt efter din baggrund:

  • EUX håndværker (f.eks. elektriker) 3 år (4.-9. semester)
  • EUD håndværker (f.eks. smed) 3½ år (Adgangskursus + 4.-9. semester)
  • STX student eller anden gymnasiel baggrund 4½ år (1.-9. semester).

Er du håndværker uden gymnasiel baggrund så kan du bruge vores beregner ”Har du svendebrev eller erhvervserfaring” her på hjemmesiden og se hvordan dit forløb vil blive.

Én af følgende

  • Studentereksamen (HTX, STX, HHX eller HF)
  • Relevant håndværksmæssig baggrund (svendebrev) kombineret med adgangskursus
  • Relevant EUX uddannelse

Det er vigtigt at pointere, at maskinmesterskolen ikke er en uddannelse, som man kan gennemføre uden hårdt arbejde. Der er meget, der skal læses, og læringskurven vil især være stejl i starten af uddannelsesforløbet.

Til gengæld får du en af uddannelsessystemets bedste og mest alsidige uddannelser. Når du starter på maskinmesterskolen, så starter du et forløb, der kombinerer praktisk forståelse og løsningen af konkrete opgaver med et relativt højt teknisk niveau.

Denne unikke kombination er meget efterspurgt på arbejdsmarkedet, og det er svært at finde arbejdsløse maskinmestre. Derudover er startlønnen for maskinmestre blandt markedets højeste, og din løn vil stige i løbet af din karriere. Vi oplever en massiv interesse fra arbejdsgivere, der mangler de kompetencer, som maskinmesterskolen giver.

Manglen på uddannede maskinmestre vil sandsynligvis fortsætte i fremtiden, hvor der er hårdt brug for maskinmestre, der skal føre os sikkert igennem den grønne omstilling og nogle af de mange andre tekniske opgaver, som fremtiden med garanti vil byde på.

Der er mange muligheder med maskinmesteruddannelsen, og det er næsten kun fantasien, som sætter grænserne for dine muligheder.

Næste studiestart

14. august 2023

Ansøgningsfrist 7. august