Maskinmesteruddannelsen professionsbachelor

Maskinmesteruddannelsen er Danmarks bredeste og mest alsidige tekniske uddannelse. Derfor er der også et stort behov for uddannede maskinmestre.

Uddannelsen kombinerer et relativt højt teknisk niveau med en praktisk forståelse og tilgang til at løse konkrete problemstillinger, og er for dig, der vil udvikle og tage ansvar. Du er teknisk dygtig med både hoved og hænder, og du interesserer dig for udviklingen i samfundet.

Med en maskinmesteruddannelse får du rigtig mange jobmuligheder inden for en lang række tekniske områder både på land og til søs. Omtrent 4 ud af 5 maskinmestre arbejder i virksomheder i land. Maskinmesterens kompetencer bliver stærkt efterspurgt inden for eksempelvis kraftværker, fjernvarme, vindmøller, skibsfart, hospitaler, el-nettet, offshore, olie/gas og rådgivende ingeniører.

Husk at du har mulighed for at starte din uddannelse til maskinmester på vores Værkstedsskole i Aalborg, eller tage maskinmesteruddannelsen i Thisted fra den 15. august 2022.

Har du svendebrev eller nogle års relevant erhvervserfaring, men mangler de boglige kvalifikationer for at opfylde adgangskravet til maskinmesteruddannelsen, kan du opkvalificere dig med et adgangskursus på MARTEC.

Der er studiestart 2 gange om året. Læs om studiestart her. 

Maskinmesterskolen er fremtidens uddannelse

Hvis du vil være med til at forme fremtiden, så bør du søge ind på skolen for maskinmestre, som du finder på MARTEC i Frederikshavn. Maskinmesterskolen er for dig, som vil kombinere en høj teknisk forståelse med praktiske færdigheder. Med denne kombination bliver du klar til fremtidens arbejdsmarked, hvor de kompetencer, som du får under uddannelsen som maskinmester, er voldsomt efterspurgte. Og intet tyder på, at denne efterspørgsel bliver mindre i fremtiden. Dette kan også ses på lønnen, og maskinmester er en af de uddannelse, hvor du er så godt som sikker på at få en høj løn, når du er færdig med din uddannelse.

MØD NOGLE AF VORES DIMITTENDER HER

Der er studiestart 2 gange om året, og vi optager både studerende med gymnasial og håndværksmæssig baggrund. Uanset din baggrund, sørger vi for at gøre dig klar til uddannelsen. Her på siden kan du læse mere om uddannelsen, karrieremuligheder, fremtidsudsigter, løn og meget mere.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på MARTEC i Frederikshavn, hvor vi uddanner de maskinmestre, som kommer til at forme fremtidens verden.

Næste studiestart

30. januar 2023

Ansøgningsfrist 23. januar

Foto simulator_2

Maskinmesteruddannelsen er en hård, men efterspurgt, uddannelse

Det er vigtigt at pointere, at maskinmesterskolen ikke er en uddannelse, som man kan gennemføre uden hårdt arbejde. Der er meget, der skal læses, og læringskurven vil især være stejl i starten af uddannelsesforløbet.
Til gengæld får du en af uddannelsessystemets bedste og mest alsidige uddannelser. Når du starter på maskinmesterskolen, så starter du et forløb, der kombinerer praktisk forståelse og løsningen af konkrete opgaver med et relativt højt teknisk niveau.

Denne unikke kombination er meget efterspurgt på arbejdsmarkedet, og det er svært at finde arbejdsløse maskinmestre. Derudover er startlønnen for maskinmestre blandt markedets højeste, og din løn vil stige i løbet af din karriere. Vi oplever en massiv interesse fra arbejdsgivere, der mangler de kompetencer, som maskinmesterskolen giver.

Manglen på uddannede maskinmestre vil sandsynligvis fortsætte i fremtiden, hvor der er hårdt brug for maskinmestre, der skal føre os sikkert igennem den grønne omstilling og nogle af de mange andre tekniske opgaver, som fremtiden med garanti vil byde på.

Der er mange muligheder med maskinmesteruddannelsen, og det er næsten kun fantasien, som sætter grænserne for dine muligheder.

Værkstedsskolen

Elektrikeren Henrik læste videre til maskinmester

Årsagen er Henriks drøm om et job, hvor han kan rejse ud i verden og løse store tekniske problemer.

Værkstedsskolen

Toke tog stort karrierespring

Med en STX og interesse for matematik valgte Toke at læse til maskinmester. Han er i dag leder for en større afdeling på Alfa Laval.

Værkstedsskolen

René: fra lastvognsmekaniker til maskinmester

René arbejder i dag som servicechef hos NordElektro.

Spørgsmål og svar

Maskinmesteruddannelsen er en meget alsidig uddannelse, og maskinmestre finder arbejde mange steder i erhvervslivet. Uddannelsen kombinerer en lang række områder, og giver et fantastisk overblik, som er meget efterspurgt i erhvervslivet. Teknisk chef, miljøkonsulent, driftsleder, udviklingschef osv. er nogle af de stillingsbetegnelser, som dækker over uddannede maskinmestre.
Der er forskellige måder at gennemføre maskinmesteruddannelsen på, og længere nede på siden her, kan du læse om den måde, som passer til dine forudsætninger. Uddannelsen er en professionsbachelor, som kombinerer teori og praksis. Du kan læse mere om uddannelsens forskellige elementer her. (Indsæt link til uddannelse)
Det kommer an på din baggrund. Maskinmesteruddannelsens teoretiske del tager 3 år, og du kan opnå direkte adgang, hvis du kommer med en Eux, som kombinerer erhvervsuddannelse med studentereksamen. Ansøgere med gymnasial eksamen skal gennemføre 9 måneders værkstedsforløb og 9 måneders virksomhedspraktik for at opnå adgang til uddannelsens teoretiske forløb, og ansøgere med håndværksmæssig baggrund skal gennemføre et adgangskursus, som tager 6 måneder.
Som nævnt ovenover, kommer det an på din baggrund. Uanset din baggrund kommer du ikke sovende igennem uddannelsen til maskinmester. Maskinmesteruddannelsen er en krævende uddannelse, hvor læringskurven er stejl. Det skal du være indstillet på, når du søger om optagelse på Martec.
På Martec i Frederikshavn er der studiestart 2 gange om året. Hvis du søger optagelse på uddannelsen til maskinmester i august, skal du ansøge gennem den koordinerede tilmelding, som fordeler pladserne på videregående uddannelser. Hvis du i stedet ønsker at påbegynde din uddannelse i januar/februar kan du ansøge via denne formular
Der er mange jobmuligheder for maskinmestre både på land og til søs. Cirka 80% af de færdiguddannede maskinmestre finder arbejde på land, og her er deres kompetencer stærkt efterspurgte indenfor en lang række områder. I forbindelse med den grønne omstilling, hvor samfundet skal skifte til vedvarende energikilder, vil dine kompetencer være meget efterspurgte.
Fra studiestart i august 2022 blev det muligt at gennemføre uddannelsen til maskinmester 2 forskellige steder i det nordjyske - Frederikshavn og Thisted. Du kan starte på uddannelsen, og tage det indledende 1. semester, på vores værkstedsskole i Aalborg, og således gennemføre den teoretiske del af uddannelsen i enten Frederikshavn eller Thisted. Ønsker du optagelse i Aalborg eller Thisted, skal dette noteres i kommentarfeltet, når du ansøger på www.optagelse.dk. Hvis du ikke skriver noget, vil du blive optaget i Frederikshavn.
Den engelske titel for en person, som har gennemført professionsbacheloren til maskinmester er: Bachelor in Technology Management and Marine Engineering. Der er gode internationale karrieremuligheder som maskinmester. Både på land og til søs.

Har du et svendebrev eller erhvervserfaring?

Se her hvordan du starter på maskinmesteruddannelsen.
Adgangskursus på MARTEC

Adgangskursus

Har du svendebrev eller nogle års relevant erhvervserfaring, men mangler de boglige kvalifikationer for at opfylde adgangskravet til maskinmester-uddannelsen, kan du opkvalificere dig med et adgangskursus på MARTEC.

Værkstedsskolen

Værkstedsskole og projekt

Har du en gymnasial uddannelse (HTX, HHX, STX el.lign.) skal du starte uddannelsen med et 9 måneders værkstedsskoleforløb. Her lærer du de håndværksmæssige færdigheder, der er relevante for en maskinmester.

Praktisk information

1. semester
Værkstedsskole (bl.a. termisk sammenføjning, spåntagende bearbejdning, pladearbejde og motorlære).

2. semester
Værkstedsskoleprojekt & virksomhedspraktik.

3. semester
Virksomhedspraktik.

4. semester
Termiske maskiner og anlæg (motorlære og hydraulik mv.).
Elektroteknik (grundlæggende elektroteknik)
Metodelære og Intercultural Awareness

5. semester
Termiske maskiner og anlæg (energiforsyningsanlæg, styrkelære mv.).
Elektroteknik (elektriske maskiner og fordelingsanlæg).
Management (virksomhedsorganisation mv.).
Tværfagligt el-projekt.

6. semester
Termiske maskiner og anlæg (miljøanlæg, væsketransport, kraftværksteknik mv.).
Elektroteknik (elektriske maskiner, elprojektering).
Procesanalyse og automation.
Management – projekt.

7. semester
Termiske maskiner og anlæg (køleteknik, klimateknik mv.).
Procesanalyse og automation (projektarbejde).
El-autorisation.

8. semester
Management (økonomi, projektledelse, sikkerheds- og vedligeholdsledelse mv.).
Specialisering (valgemner, fx energi og miljø, søfart, automation, management).

9. semester
Professionspraktik & Bachelorprojekt.

OBS. Har du en erhvervsfaglig baggrund, kan du opnå merit for 1., 2. og 3. semester.

 

Som en væsentlig del af uddannelsen til maskinmester skal du i praktik 2 gange.

1. praktikophold (virksomhedspraktikken)
Efter værkstedsprojektet på 2. semester skal du i virksomhedspraktik. Praktikken varer 9 måneder og strækker sig over resten af 2. semester og hele 3. semester. Praktikken finder sted i udvalgte virksomheder og der er både mulighed for at komme i praktik i Danmark og udlandet – og til søs.

Virksomhedspraktikken skal give dig rutine i de faglige færdigheder, du har erhvervet på værkstedsskolen, samtidig med at du får erhvervserfaring. Det er dit eget ansvar at sørge for en praktikplads, men vores praktikkoordinator er altid behjælpelige med at finde en plads.

OBS. Har du en erhvervsfaglig baggrund og/eller relevant praktisk erfaring, kan du opnå merit for hele eller dele af denne praktik.

2. praktikophold (professionspraktikken)
På det afsluttende 9. semester skal du i 10 ugers praktik. Formålet med denne praktik er at lære at arbejde udviklingsorienteret og problemløsende med professionen som maskinmester. Populært sagt skal du nu ud i en virksomhed og prøve at arbejde som eller sammen med andre maskinmestre.

Ved denne praktik er der i lighed med 1. praktikperiode mulighed for at komme i praktik i Danmark og i udlandet, til søs eller til lands.

I løbet af professionspraktikken finder du ofte den problemstilling som dit bachelorprojekt skal forsøge at løse. Der er også mange studerende, der finder deres første maskinmesterjob i deres praktikvirksomhed.

Du skal selv finde en egnet praktikplads. Dog har MARTEC en praktikkoordinator, som er behjælpelig med dels at formidle kontakt mellem virksomhederne og praktikanterne og dels hjælper med at udforme de nødvendige kontrakter der skal laves i forbindelse med praktikken.

På uddannelsens 8. semester har du mulighed for at vælge en grad af specialisering. På MARTEC har vi valgt at udbyde valgfagspakkerne i det vi i daglig tale kalder for specialisering. I løbet af 7. semester skal du vælge, hvilken faglig retning du ønsker at bevæge dig i.

Specialiseringerne ændrer sig løbende, men der kan typisk være tale om følgende retninger:

 • Søfart
 • Energi & miljø
 • Automation
 • Management

Søfartslinjen er rettet mod søfartserhvervet, og valget af denne retning giver i kombination med den øvrige uddannelse mulighed for en karriere til søs.

De øvrige specialelinjer henvender sig til studerende, der forventer en karriere på land.
Kontakt vores studievejledning, hvis du har spørgsmål til linjerne.

I forbindelse med den daglige undervisning vil der typisk løbende blive arrangeret forskellige studieture til virksomheder, messer eller andre begivenheder, hvor du som studerende får indsigt i erhvervet og/eller maskinmesterprofessionen.

Eksempler på virksomhedsbesøg: Danfoss, Grundfos, Nordjyllandsværket, MAN Energy solutions, Alfa Laval, Fjordline, Mærsk, Ørskov og mange flere.

I slutningen af uddannelsen, ofte på 8. semester, er der indlagt en lidt længere studietur. Det er de studerende selv, der tilrettelægger turen i samarbejde med en underviser. Det er også de studerende, der tager kontakt til de forskellige virksomheder og uddannelsessteder, de ønsker at besøge.

Til at finansiere studieturen søges der legater, ligesom dele af overskuddet fra skolens fredagsbar ”West End” bliver brugt på turen. Det er meget forskelligt, hvor studieturen går hen. De studerende har de seneste år besøgt virksomheder i fx USA, Spanien, Frankrig, Tjekkiet, Tyskland, Kina og Ungarn.

På professionsbacheloruddannelsen til maskinmester læser du på MARTEC Hånbækvej. Her er der tæt kontakt mellem studerende og underviserne, klassebaseret undervisning og et aktivt studiemiljø.

Læs mere om studiemiljøet på MARTEC Hånbækvej her.

Uddannelsen er SU-berettiget.

Du skal selv søge SU - læs mere på www.su.dk. Her kan du læse om takster, krav og dine muligheder.

Du kan også få hjælp vedr. SU ved at kontakte MARTEC på telefon 96 20 88 96.

Nye regler om SU og studieaktivitet
Har du påbegyndt en videregående uddannelse efter den 1. juli 2016 og modtager SU, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen, svarende til 30 ECTS. Bliver du mere forsinket end 6 måneder, vil din SU blive stoppet. Går du på en uddannelse, du er startet på før 1. juli 2016, gælder de tidligere regler om, at du maksimalt må være 12 måneder forsinket, før din SU bliver stoppet.

Læs mere om SU-reglerne på www.su.dk

Adgangskravene afhænger af din uddannelsesbaggrund. Du kan søge optagelse enten som håndværker eller med en gymnasial baggrund.

Er du håndværker?
Har du gennemført en erhvervsuddannelse af minimum 3 års varighed, opfylder du betingelserne for at søge om optagelse. Nogle erhvervsuddannelser er mere relevante for uddannelsen end andre, og derfor er der defineret en liste over erhvervsuddannelser, som er særligt relevante og som fritager dig for de første tre semestre. På linket nedenfor kan du se listen over relevante erhvervsuddannelser.

Selvom din erhvervsuddannelse fremgår af listen, vil du typisk have brug for at læse op på en række relevante, teoretiske fag. Du skal have bestået to af nedenstående fag på mindst B-niveau og to fag på mindst C-niveau:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik
 • Fysik eller kemi

Du kan tage fagene på et 6 måneders adgangskursus på MARTEC. Når du har  gennemført adgangskurset, kan du typisk optages på uddannelsens 4. semester.

Se listen over meritgivende erhvervsuddannelser - klik her.

Læs mere om adgangskurset - klik her.

Har du en anden erhvervsuddannelse end dem, der giver fuld fritagelse for de første tre semestre, kan du også optages, men skal gennemføre hele eller dele af værkstedsskolen samt adgangskursus. Kontakt eventuelt en af vores studievejledere, for at få en snak om dine muligheder for at starte på uddannelsen

Er du student?
Har du en studentereksamen (HTX, STX, HHX eller HF), men ingen relevant, håndværksmæssig baggrund, kan du optages direkte på uddannelsens 1. semester (værkstedsskolen).

Inden du starter på 1. semester, er det en god idé, at du genopfrisker dine færdigheder i matematik og fysik – og gerne på et niveau, der svarer til B-niveau i gymnasiet.

Kontakt eventuelt vores studievejledning, for at få en snak om dine muligheder for at starte på uddannelsen.

Er du både håndværker og student?
Har du både har en gymnasial uddannelse og en relevant håndværksmæssig uddannelse (fx EUX) kan du starte direkte på 4. semester og således få merit for både værkstedsskolen og adgangskurset.

Maskinmestre bliver i dag ansat i stadig flere forskellige tekniske sektorer og i forskellige typer af stillinger. Du kan f.eks. blive ansat som projektleder eller projektingeniør og blive den person, som styrer store tekniske projekter fra specifikation og beregninger over opbygning/anlæg og til indkøring og idriftsættelse. Her bliver det dit ansvar, at budgettet holdes og løsningen fungerer.

Du kan også blive salgsingeniør eller teknisk sælger, hvor du arbejder som virksomhedens bindeled til kunder. Her vil dine praktiske færdigheder gøre dig i stand til at forstå og fortolke kundens behov og matche disse med virksomhedens produkter og løsninger. Nogle kører i Danmark og andre rejser rundt i hele verden.
Som energikonsulent, miljøkonsulent eller lignende arbejder du med at beregne og implementere besparelser og miljøtiltag, som kan mindske tekniske installationer og anlægs påvirkning af energiregnskabet eller miljøregnskabet. Din brede tekniske indsigt sætter dig i stand til at se på tværs af virksomheder og systemer og se de skjulte besparelser.

Som testingeniør, applikationsingeniør eller udviklingsingeniør kan du indgå i udviklingen af nye produkter i fx højteknologiske udviklings- og testcentre inden for alle tekniske sektorer. Her arbejder du fx med at afprøve nye programmer til styring, teste nye produkter eller helt nye systemer med henblik på at opnå den rette kvalitet, bedre ydelser og i sidste ende slå konkurrenterne på markedet.
Mange rejsende maskinmestre har funktion af service ingeniør, hvor de fungerer som virksomhedens repræsentant ude i verden, når produkter bryder ned eller skal indkøres. Det er et job med mange rejsetimer, men tilsvarende højere løn. Her kan du både arbejde med hænderne og udføre opgaven selv, men du kan også være den som vurderer skader eller fejl med henblik på at finde løsningen på problemet.

Dit arbejde kan også være meget mere administrativt og være med til at sikre livet og arbejdsmiljøet for dine kolleger. Som kvalitets- eller sikkerhedsmedarbejder med ansvar for procedurer og sikkerhedsledelse arbejder du med de systemer, som garanterer at produktion, service og andre processer i virksomheden foregår i overensstemmelse med de internationale og branchemæssige standarder, som virksomheden skal leve op til.

Som sejlende maskinmester enten ombord på skibe eller på offshore platforme bliver du bekendt med alle de ovenstående arbejdsområder og samtidig foregår dit arbejde i et miljø, som former dine ledelses- og beslutningsmæssige kompetencer. Til søs/offshore skal du ofte selv løse problemerne på stedet i det omfang, det er muligt. Det giver en stor teknisk indsigt og beslutningskraft at stå med ansvaret for et komplet teknisk ”minisamfund”. Som maskinmester til søs/offshore kan du være teknisk ansvarlig for alt fra motorkraft til fremdrift, varme, vand, elektricitet, reparationer, kvalitetssystemer, serviceeftersyn og overvågning, vareindkøb og budgetstyring. Sidst men ikke mindst, indgår du også i sikkerhedsledelsen om bord og skal derfor være rustet til at tage ansvar i nødsituationer.

Maskinmestre kan med den rette erfaring ende som energichef, vagtchef, teknisk chef, vedligeholdschef eller driftsledere. Det er også muligt at supplere sin maskinmesteruddannelsen med business fag under eller efter studiet og på den måde arbejde sig i retning af generelle lederstillinger.

Ledigheden blandt maskinmestre er blandt de laveste i Danmark, og mange maskinmestre finder arbejde allerede inden uddannelsens afslutning.

Videreuddannelse
Som maskinmester har du flere muligheder for at læse videre. Du kan fx læse en cand.scient.techn. i produktionssystemer (AAU), en master i maritim teknologi (DTU), en MBA i shipping og logistik (CBS) eller en master i transport og maritim management (SDU).

Derfor skal du blive maskinmester

 • Fremtidssikret teknisk lederuddannelse med gode jobmuligheder – både til søs og på land
 • Internationale karrieremuligheder
 • Høj løn og stor jobsikkerhed
 • Mange maskinmestre finder arbejde allerede inden uddannelsens afslutning

Studieforening og fredagsbar

De studerende på MARTEC Hånbækvej har oprettet en studieforening, hvis formål er at lave vedholdende arbejde med henblik på at forbedre studiemiljøet på MARTEC og at støtte op om BM6’s frivillige arbejde med Fredagsbaren West End Foreningen får et årligt tilskud til sociale aktiviteter, der fremmer studiemiljøet, via Uddannelses og Forskningsministeriet. Foreningens vedtægter kan du finde her.