Maritim Student er en 3- eller 4-årig gymnasial uddannelse, der veksler mellem teori, skumsprøjt og praksis. Kort fortalt indeholder uddannelsen

  • En fuld HF- eller STX-eksamen
  • Skibsassistentuddannelsens grundmodul
  • Et togt med Skoleskibet DANMARK eller et tilsvarende landmodul
  • To valglinjer

Valglinjerne giver dig mulighed for selv at tone uddannelsen i den ønskede retning, så du bedst muligt forbereder dig på dit videre uddannelsesforløb.

Det boglige og det praktiske

Den boglige del får du primært på Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Her får du en hf-uddannelse, der desuden giver dig adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse (fag og niveau afgør, hvilke uddannelser du kan søge).

Som på de andre ungdomsuddannelser undervises du her i bl.a. dansk, matematik, engelsk og historie. Nogle af fagene afhænger af den linje, du vælger. På den maskintekniske linje vil du f.eks. få fysik på B-niveau, mens du på den nautiske linje i stedet vil få erhvervsøkonomi og innovation.

Den praktiske del af Maritim Student foregår på skoleksibet Danmark, MARTECs afdelinger i Frederikshavn og Skagen. På togtet med Skoleskibet DANMARK får du din grunduddannelse som sømand, og du lærer bl.a. om søvejsregler, skibsteknik, sundhedslære og søsikkerhed.

På MARTEC (Frederikshavn og Skagen) foregår undervisningen i valglinjerne. Det faglige indhold i varierer en del, men for at give dig en idé om forskellene, kan du her se nogle eksempler på den faglige toning:

Nautisk linje

Maskinteknisk linje

Shipping:

Offshore:

Højniveau:

Offshore:

 økonomi i shipping
 forskellige skibstyper
 shippinggeografi
internationale konventioner
 shippingdokumenter

 kunderelationer
 maritimt offshore  branchekendskab
 radiooperatørkursus
 manøvrekursus til fartøjsfører
 arbejdsmiljø

 der vælges mellem matematik A eller B, fysik B, engelsk A med maritim, teknisk toning

 hydraulik
 redningsbådstyper og udsætning
 højderedning og betjening af kraner
 helikopterevakuering
 el-teknisk arbejde

Det praktiske og det boglige spiller naturligvis sammen på mange måder og tidspunkter, bl.a. i form af fælles projekter mellem skolerne på hvert semester.

Ubefaren skibsassistent
Med en Maritim Student får du – uanset hvilken linje (nautisk eller maskinteknisk) du vælger – først og fremmest den indledende uddannelse til skibsassistent og ender ud med at være "ubefaren skibsassistent". Det betyder bl.a., at du ved noget om brandbekæmpelse, sø- og arbejdssikkerhed samt førstehjælp. Denne uddannelse er obligatorisk for alle elever på Maritim Student.

Som "ubefaren skibsassistent" kan du komme ud at sejle som den praktiske medarbejder om bord på et handelsskib. Du er med helt fremme, når skibet skal fortøjes i havnen og bagefter losses. Du er med til at holde vagt på skibets bro, men er også med i maskinrummet hvor du fx assisterer maskinmesteren med at vedligeholde motorer.

Hent folder