Optagelse
Den formelle optagelse på Maritim Student Frederikshavn foregår via www.optagelse.dk.

Adgangskrav
For at søge ind på Maritim Student i Frederikshavn skal du opfylde adgangskravene til hf – jf. Optagelsesbekendtgørelsen. Læs mere her.

For at komme på togt med Skoleskibet skal du desuden være mellem 17½ og 23 år
kunne få et sundhedsbevis for søfarende afhængigt af, hvilke lande årets togt går til, kunne fremvises en ren straffeattest. Du må ikke allerede have gennemført uddannelsen som Ubefaren Skibsassistent på andre uddannelsesinstitutioner.