Maritim Student HF & STX

Maritim Student er en 3- eller 4-årig gymnasial uddannelse, der veksler mellem teori, skumsprøjt og praksis. Kort fortalt indeholder uddannelsen en fuld HF- eller STX-eksamen og et togt med Skoleskibet DANMARK, hvor du får kvalifikationsbevis som ubefaren skibsassistent.

Uddannelsen veksler mellem undervisning på Frederikshavn Gymnasium og MARTEC, og du har mulighed for at have studiejob eller dyrke sport og sejlads i skoletiden.

Du kan på 2. år vælge mellem de to valglinjer maskinteknisk- eller nautisk linje. Det giver dig mulighed for selv at tone uddannelsen i den ønskede retning, så du bedst muligt forbereder dig på dit videre uddannelsesforløb.

Maritim Student er et direkte springbræt til skibsfører- og maskinmesteruddannelserne. Både HF og STX giver op til ½ års merit på disse uddannelser.

Under uddannelsen kan du bo på MARTECs skolehjem, hvor du bliver en del af et aktivt og socialt studiemiljø.

Hvis du vil høre mere, se skolen og skolehjemmet eller tilmeldes uddannelsen, så kontakt Niklas Knokgård på nik@martec.dk og 2076 5447.

Næste studiestart:

14. august 2023

Ansøg mellem 15. februar og
13. marts 2023
optagelse.dk

 • Uddannelsesniveau:
  Gymnasialt niveau

 • Varighed:
  3 år HF eller 4 år STX

 • Adgangskrav:
  Opfylde adgangskrav til HF eller STX

  Krav for at komme på togt:
  · Sundhedsbevis for søfarende
  · Ren straffeattest

 • Økonomi:
  SU under uddannelsen

 • Uddannelsessted:
  Frederikshavn Gymnasium og MARTEC Kragholmen

Maritim Studenet HF

Maritim Student HF på 3 år

Maritim Student HF tager 3 år. Du vil derfor have kortere vej ud til det maritime arbejdsmarked og videreuddannelse. Uddannelsen er mere praktisk og vekslende fordi de maritime elementer inkl. togtet med Skoleskibet DANMARK fordeles ud på kun 3 år. HF er adgangsgivende til de videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau, også fx pædagog eller politibetjent.

Maritim Studenet STX

Maritim Student STX på 4 år

Maritim Student STX tager 4 år, fordi der er flere gymnasiale fag på A-niveau. Det maritime indhold er det samme forløb som på HF, men for at gøre plads til fagene på A-niveau er de maritime elementer inkl. togtet med Skoleskibet DANMARK fordelt ud på 4 år. STX er adgangsgivende til alle de videregående uddannelser op til universitetsniveau, også fx ingeniør eller læge.

Derfor skal du vælge maritim student?

 • Afvekslende, aktiv og anderledes uddannelse med skumsprøjt oplevelser og sammenhold og en fuld HF- eller STX-eksamen

 • Togt med Skoleskibet DANMARK og grunduddannelsen til ubefaren skibsassistent

 • Mulighed for studiejob og sport i skoletiden

 • Godt studiemiljø og skolehjem

 • Merit til de videregående maritime uddannelser

Praktisk information

Det boglige og det praktiske
Den boglige del får du primært på Frederikshavn Gymnasium. Her får du en HF- eller STX-uddannelse, der giver dig adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse (fag og niveau afgør, hvilke uddannelser du kan søge).

Som på de andre ungdomsuddannelser undervises du her i bl.a. dansk, matematik, engelsk og historie. Nogle af fagene afhænger af den linje, du vælger. På den maskintekniske linje vil du fx få fysik på B-niveau, mens du på den nautiske linje i stedet vil få erhvervsøkonomi og innovation.

Den praktiske del af Maritim Student foregår på MARTEC og om bord på Skoleskibet DANMARK. På togtet med Skoleskibet DANMARK får du din grunduddannelse til ubefaren skibsassistent, og du lærer bl.a. om søvejsregler, skibsteknik, navigation, maskinteknik, sundhedslære og søsikkerhed.

To valglinjer
Valglinjerne giver dig mulighed for selv at tone uddannelsen i den ønskede retning, så du bedst muligt forbereder dig på dit videre uddannelsesforløb. Undervisningen i valglinjerne foregår på MARTEC. Det faglige indhold i varierer en del, men det praktiske og det boglige spiller naturligvis sammen på mange måder og tidspunkter, bl.a. i form af fælles projekter mellem skolerne på hvert semester.

Vælger du Maritim HF vil den ene halvdel af 2. år på uddannelsen bestå af togtet med Skoleskibet DANMARK. Vælger du STX vil togtet typisk ligge på 3. år i din uddannelse.

Uanset om du vælger nautisk eller maskinteknisk linje vil du få den grundlæggende maritime uddannelse til skibsassistent om bord på Skoleskibet DANMARK.

Du kan læse mere om togt med Skoleskibet DANMARK her.

Når du læser på Maritim Student bor du sammen med dine medstuderende på vores skolehjem på MARTEC Kragholmen, hvor al undervisningen også foregår.

Læs mere om skolehjemmet og studiemiljøet på skolen her. 

Maritim Student er en SU-godkendt uddannelse. Det vil sige, at når du fylder 18 år, kan du søge SU som udeboende. Det første år af din uddannelse kan du (hvis du har mere end 5 kvarters transport fra din hjemmeadresse til skolen) bo gratis på skolehjemmet, så længe du er under 18 år.

Efter det første år kan du, hvis du er SU-berettiget, kun bo på skolehjem i det omfang, der er plads. Hvis en elev ikke er skolehjemsberettiget, tilbyder MARTEC – hvis der er ledige pladser på skolehjemmet – indkvartering mod betaling som gæst.

På togtet med skoleskibet skal du betale for kost og logi, uniform, arbejdstøj, undervisningsmateriale m.m. De samlede udgifter afhænger af længden på togtet (normalt 12 uger). Hvis du modtager SU, kan du modtage takst som udeboende under togtet med Skoleskibet DANMARK.

Tager du ikke med skoleskibet, men bliver på land, følger du i samme periode et tilsvarende uddannelsesforløb på MARTEC.

Som studerende på Maritim Student skal du påregne enkelte rejseudgifter (togbillet) imellem vores uddannelsessteder i Frederikshavn og Skagen, samt udgifter til arbejdstøj mv.

Du skal selv søge SU - læs mere på www.su.dk. Her kan du læse om takster, krav og dine muligheder.

Du kan også få hjælp vedr. SU ved at kontakte MARTEC på telefon 96 20 88 75.

Se vores prisberegner her

Adgangskrav
For at søge ind på Maritim Student i Frederikshavn skal du opfylde adgangskravene til HF eller STX – jf. Optagelsesbekendtgørelsen. Læs mere her.

Sundhedsbevis
For at kunne optages på uddannelsen, skal du også have et gyldigt sundhedsbevis uden begrænsning – dette vil du typisk ikke kunne få, hvis du har diabetes eller epilepsi eller får medicin for ADHD. Derudover skal du være skikket til udkig, og du må heller ikke være farveblind. Du skal henvende dig hos en søfartslæge for at få beviset. Søfartsstyrelsen dækker udgifterne ved lægeundersøgelsen.

For at komme på togt med Skoleskibet skal du desuden kunne fremvise en ren straffeattest, og du må ikke allerede have gennemført uddannelsen som ubefaren skibsassistent på andre uddannelsesinstitutioner.

Optagelse
Den formelle optagelse på Maritim Student Frederikshavn foregår via www.optagelse.dk.

Med en Maritim Student HF eller STX har du efterfølgende en meget bred vifte af muligheder. Uddannelsen er adgangsgivende til videregående uddannelser på lige fod med en almindelig HF eller STX, du er altså ikke fastlåst til at skulle læse videre inden for det maritime, men du får en række fordele på de videregående maritime uddannelser, som fx merit. Allerede i løbet af uddannelsen bliver du uddannet ubefaren skibsassistent, og kan tage arbejde som dette til søs, når du er færdig med dine afsluttende eksamener.

Vælger du HF, er uddannelsen adgangsgivende til de videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelor-niveau, også fx pædagog eller politibetjent.

Vælger du STX, er uddannelsen er adgangsgivende til alle de videregående uddannelser op til universitetsniveau, også fx ingeniør eller læge.

Merit på de videregående maritime uddannelser
Både HF og STX giver ½ års merit på de videregående professionsbacheloruddannelser til maskinmester og skibsfører. Du kan også læse videre til skibsfører på den konventionelle uddannelse. Både maskinmester- og skibsfører-uddannelserne giver mulighed for jobs både til søs og på land.

Danmark er en af verdens største og stærkeste maritime nationer, og der er gode karrieremuligheder fordelt på et utal af forskellige jobbeskrivelser. Desuden er branchen kendetegnet ved gode lønforhold og lav arbejdsløshed.

Frederikshavn som studieby

Frederikshavn som studieby

Er du til mountain biking, vandreture, vandsport, fodbold, håndbold eller ishockey er der masser af etablerede sportsklubber samt en af Danmarks længste gågader.

Video-rundvisning på skolen

Kom med på en guidet tur rundt på skolen. Hør studerende fortælle om hvordan det er at gå på MARTEC, og hvordan teori og praksis går hånd i
hånd på uddannelserne.

Skolehjem MARTEC

Bo på skolen mens du læser

Når du læser til Skibsassistent bor du på MARTECs skolehjem under uddannelsen og kan dyrke de fritidstilbud og aktiviteter, som udbydes på skolen og via lokale foreninger og sportsklubber.