• Anderledes, aktiv og afvekslende uddannelse
  • Fuld HF- eller STX-eksamen
  • Kvalifikationsbevis som skibsassistent
  • Togt med Skoleskibet Danmark
  • Studiejob og sport i skoletiden
  • Godt studiemiljø og skolehjem under uddannelsen
  • Merit til de videregående maritime uddannelser

Med Maritim Student får du en fuld HF- eller STX-eksamen, og uddannelsen giver dig adgang til alle videregående uddannelser, der kræver en gymnasial ungdomsuddannelse. Maritim Student er desuden et direkte springbræt til Skibsfører-, Skibsofficers– og Maskinmesteruddannelserne. Du kan nemlig få op til ½ års merit på disse uddannelser.

Du kan vælge mellem forskellige valgfagslinjer, som retter din studentereksamen imod fx maskinmester eller navigatør offshore, shipping eller videreuddannelse på universitetet.

Uddannelsen veksler mellem perioder på gymnasiet og MARTEC. Desuden indeholder uddannelsen et togt om bord på Skoleskibet DANMARK eller et tilsvarende landmodul.

Maritim Student er en SU-godkendt uddannelse. Det vil sige, at når du fylder 18 år, kan du søge SU.

Eleverne på Maritim Student kan påregne få rejseudgifter imellem vores uddannelsessteder i Frederikshavn og Skagen.

Der er mulighed for at bo på vores skolehjem. Se mere information under bolig og økonomi.

Hent folder