Maritim ingeniør professionsbachelor

Uddannelsen til maritim ingeniør er et nyt uddannelsestilbud fra august 2023, og er et resultat af et tæt samarbejde mellem erhvervet, kommunen og MARTEC om at udbyde en uddannelse, som kan være med til at dække manglen på maritime ingeniører i den maritime industri. 

Uddannelsen er en professionsbacheloruddannelse med hovedvægt inden for Skibsteknik og Marine Konstruktioner. Med base i det maritime miljø i Frederikshavn tilbyder uddannelsen tæt kontakt med de maritime virksomheder og stor maritim indsigt og professionsviden.

Uddannelsen giver dig adgang til spændende jobmuligheder som skibsingeniør på danske værfter, i ship design virksomheder, hos skibsklassifikationsselskaber, hos maritime udstyrsproducenter, hos maritime
servicevirksomheder og i rederier samt i virksomheder inden for offshore olie/gas/vind.

Der er studiestart i august 2023.

I din studietid vil du være tilknyttet MARTEC’s maritime miljø parallelt med professionsbachelorstuderende på både skibsfører- og maskinmesteruddannelserne. Det giver en række synergier og udgøre et naturligt hele.

Placeringen i Frederikshavn giver tæt kontakt til maritime virksomheder, som bakker op om den nye uddannelse og sikrer de studerende ingeniørpraktikpladser.

Uddannelsen giver dig adgang til spændende jobmuligheder som skibsingeniør på danske værfter, i ship design virksomheder, hos skibsklassifikationsselskaber, hos maritime udstyrsproducenter, hos maritime
servicevirksomheder og i rederier samt i virksomheder inden for offshore olie/gas/vind.

Næste studiestart:

August 2023

 • Uddannelsesniveau:
  Professionsbachelor

 • Varighed:
  3 ½ års fuldtidsstudium (210 ECTS)

 • Adgangskrav:
  Gymnasiel uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse

 • Økonomi:
  SU under uddannelsen

 • Studieordning: Under udarbejdelse

 • Uddannelsessted:
  MARTEC Hånbækvej, Frederikshavn

Derfor skal du blive maritim ingeniør

 • Du brænder for at være kreativ og udnytte dine tekniske kundskaber.

 • Spændende jobs med at udvikle og designe fremtidens skibe og marine konstruktioner

 • Mulighed for en international karriere i verdens førende skibsdesignhuse

 • Viden og erfaring i at arbejde på tværs af brancher og kulturer

Praktisk information

Uddannelsen indeholder følgende elementer:

 • Naturvidenskabelige grundfag
 • Teknologiske fag
 • Projekter og almene fag
 • Bachelorpraktik
 • Bachelorprojek

Uddannelsen indeholder følgende konstituerende fag:

 • Skibs- og offshoreteknik 
 • Marine konstruktioner 
 • Marine og el engineering
 • Hydrodynamik og fremdrivning
 • Skibsdesign/-projektering

Som en væsentlig del af uddannelsen til maritime ingeniør skal du i 6 måneders professionspraktik.

Det er den studerendes eget ansvar at finde praktikplads, men MARTEC har stor og god erfaring med praktikpladskoordination med et godt netværk.

På MARTEC har vi en praktikkoordinator, der bl.a. sørger for at formidle kontakt mellem virksomhederne og praktikanterne, ligesom der tilbydes hjælp til at indgå de formelle kontrakter i forbindelse med praktikperioderne.

I slutningen af uddannelser har du mulighed for at vælge mellem forskellige valgfag. 

I forbindelse med den daglige undervisning vil der typisk løbende blive arrangeret forskellige studieture til virksomheder, messer eller andre begivenheder, hvor du som studerende får indsigt i erhvervet og/eller professionen som maritim ingeniør.

Eksempler på virksomhedsbesøg: MAN Energy solutions, Fjordline, Mærsk, Ørskov og mange flere.

På professionsbacheloruddannelsen til maritim ingeniør læser du på MARTEC Hånbækvej. Her er der tæt kontakt mellem studerende og underviserne, klassebaseret undervisning og et aktivt studiemiljø.

Læs mere om studiemiljøet på MARTEC Hånbækvej her.

Uddannelsen er SU-berettiget.

Du skal selv søge SU Læs mere om SU-reglerne: takster, krav mm. på www.su.dk

Du kan også få hjælp vedr. SU ved at kontakte MARTEC på telefon 96 20 88 96.

Nye regler om SU og studieaktivitet
Har du påbegyndt en videregående uddannelse efter den 1. juli 2016 og modtager SU, må du højst være 6 måneder forsinket i uddannelsen, svarende til 30 ECTS. Bliver du mere forsinket end 6 måneder, vil din SU blive stoppet. Går du på en uddannelse, du er startet på før 1. juli 2016, gælder de tidligere regler om, at du maksimalt må være 12 måneder forsinket, før din SU bliver stoppet.

 

Adgangskravene afhænger af din uddannelsesbaggrund. Du kan søge optagelse enten som håndværker eller med en gymnasial baggrund.

Gymnasiel baggrund

På uddannelsen er der specifikke adgangskrav: Matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A og enten bioteknologi A eller kemi C og engelsk B

Relevant erhvervsuddannelse

Følgende uddannelser giver adgang til uddannelsen:

 • Bådebygger
 • Skibsmekaniker
 • Skibsmontør
 • Skibstekniker

Specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Fysik B eller geovidenskab A
 • Bioteknologi A eller kemi C
 • Engelsk B

Videregående maritim uddannelse:

 • Skibsfører
 • Skibsofficer
 • Maskinmester

Specifikke adgangskrav:

 • Matematik A
 • Fysik B eller geovidenskab A
 • Bioteknologi A eller kemi C
 • Engelsk B

Videreuddannelse
Med tilvalgsfag skal de studerende opnå mulighed for at blive optaget på kandidatuddannelser på DTU inden for samme fagområde (skibsteknik eller potentielt kommende Marin Ingeniørvidenskab). Der er også mulighed for at tage Master i shipping og logistik på CBS og Master in Management of Technology, Master
of Business Administration og HD 2. del på AAU.

Erhvervslivet mangler maritime ingeniører

Danmark er den 5. største søfartsnation i verden, og Det Blå Danmark står i dag for ca. 20% af Danmarks eksport. Selv om antallet af nybygningsværfter i Danmark har været faldende de seneste årtier, har de tilbageværende værfter, konsulenthuse og den maritime industri fortsat stort behov for flere af de kompetencer som de traditionelle skibsingeniører besidder.

Den nye professionsbacheloruddannelse i Skibsteknik og Marine konstruktioner skal afhjælpe denne mangel.

AK_fakta

Hvordan sikrer vi høj faglighed?

Uddannelsen foregår i MARTEC’s maritime miljø parallelt med professionsbachelorstuderende på både skibsfører- og maskinmesteruddannelserne, som sammen med maritim ingeniørstuderende vil give synergier og udgøre et naturligt hele. Maritime virksomheder bakker op om den nye uddannelse og sikrer de studerende ingeniørpraktikpladser.

opbakning_erhverv_lille

Stor opbakning til MARTEC fra erhvervslivet

Manglen på maritime ingeniører er så udtalt, at erhvervet har måttet ansætte et betydeligt antal udenlandske skibsingeniører og udlicitere kerneopgaver til udenlandske skibsdesignfirmaer. Hvis vi fortsætter ad den vej mister Danmark simpelthen på sigt vigtige kompetencer i Det Blå Danmark, hvilket for specifikke industriområder vil være relativt kritisk. Derfor bakker erhvervslivet op om den ny uddannelse på MARTEC.

Frhavn-studieby

Frederikshavn som studieby

Er du til mountain biking, vandreture, vandsport, fodbold, håndbold eller ishockey er der masser af etablerede sportsklubber samt en af Danmarks længste gågader.

Video-rundvisning på skolen

Kom med på en guidet tur rundt på skolen. Hør studerende fortælle om hvordan det er at gå på MARTEC, og hvordan teori og praksis går hånd i hånd på uddannelserne.

Landingpage_hvad_martec

Hvad er MARTEC

MARTEC er et anerkendt maritimt og polyteknisk uddannelsescenter, som arbejder tæt sammen med erhvervslivet. En uddannelse fra MARTEC er et kvalitetsstempel til din videre karriere.