Blended Learning – læs mens du sejler

Uddannelsen til kystskipper varer 40 uger, når du læser på Blended Learning.

Se moduloversigt og fag her:

 

Din uddannelse er tilrettelagt ud fra principperne om Blended Learning. Det betyder, at vi tilrettelægger uddannelsen som en kombination af både tilstedeværelses- og online aktiviteter.

Uddannelsen, som normalt tager 20 uger på skolen, er fordelt ud over 40 uger på Blended Learning.

Fordelene ved denne form er mange – bl.a. at du kan sejle sideløbende med studiet, og dermed læse videre allerede mens du optjener sejltid som Ubefaren skibsassistent. Du kan selv tilrettelægge, hvornår på ugen og i løbet af dagen af din indsats skal være - og derved passe det ind med dit arbejds- og familieliv. Du behøver heller ikke flytte under din studietid, og kan derfor spare en del tid og energi på transport.

Du skal være klar over, at du skal ligge en stor indsats imens du læser, og at det selvfølgelig kræver en del disciplin – specielt, hvis du samtidig har et arbejde. Men vores erfaringer viser, at det kan lade sig gøre og med flotte resultater!

Mødepligt og afleveringspligtige opgaver:
Når du læser på vores e-læringslinje, foregår det i en kombination af obligatorisk tilstedeværelses efterfulgt af en periode med fjernstudie, hvor du er i hyppig kontakt med dine undervisere, afleverer opgaver, læser teori mv.

Indholdet i ugerne med fjernundervisning er tilrettelagt således, at det erstatter mødepligten fra den klassiske undervisning. Det betyder, at du skal aflevere opgaver hver uge, for at blive indstillet til eksamen samt deltage i tilstedeværelsesmodulerne.

Forløbet er nøje tilrettelagt, og du vil møde et hold af kompetente undervisere, som udvikler undervisningsmateriale tilpasset e-læring. Det kan fx være videoer med grundige forklaringer af teoretiske begreber. Derudover har underviserne fokus på at yde feedback, så du har en klar fornemmelse af hvor du står i forløbet, og de står selvfølgelig også klar til give vejledning – dette kan fx foregå via Google Hangout. Du vil altså være i løbende kontakt med dine undervisere, som en erstatning for den daglige undervisning i et klasselokale.

Derudover vil MARTEC hjælpe til med at hele klassen bliver forbundne via Google Hangout, så I også dér kan være i dialog med hinanden i forbindelse med fjernundervisningen. Vores erfaringer viser, at det er af stor værdi og giver mulighed for, at I som studerende, kan hjælpe hinanden med studierne, selv under fjernundervisningsperioderne.

I perioderne hvor din fysiske tilstedeværelse er påkrævet, vil MARTEC tilbyde hjælp til at sørge for både kost og logi.