• Bevis for gennemført grundkursus for skibsassistenter.
  • Bevis for gennemført afslutningskursus for skibsassistenter.
  • Grundlæggende maritim uddannelse (GMU) med kystskipperpraktik.
  • Bevis for gennemført faglig uddannelse inden for jern og metal og uddannelse til skibsassistent for personer med svendebrev.
  • 36 måneders relevant fartstid som ubefaren skibsassistent i handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover.
  • Fartstid i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover. Krævet fartstid afhænger af, hvilken uddannelsesmæssig baggrund du har, når du søger optagelse.
  • Gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere, herunder skikket til udkig.
  • Udfyldt uddannelsesbog med tilhørende projektarbejder.